Reset password

Solceller for borettslag

Endelig ser det nå ut til at borettslag kan utnytte mulighetene som ligger i å montere solceller på eget tak.

Frem til nå har det vært vanskelig for borettslag å montere solceller på egne tak fordi elavgiften har gjort prosjektene unødig dyre. Det blir det nå en endring på. Skattedirektoratet har sendt ut et forslag på høring som vil frita borettslag for elavgift på egenprodusert strøm.

Forslaget har en høringsfrist 30. september. I tillegg må det avklares med EU, fordi fritaket ansees som statsstøtte i henhold til EØS-avtalen. Det forventes likevel at ordningen vil være klar i løpet av kort tid.

Les om Olsengården borettslag, som la integrerte solceller på takene da de byttet takstein.

I dag er det et fritak for strøm produsert i solceller. Dagens fritak forutsetter at solcelleanlegget ikke er koblet til det ordinære strømnettet. Dette har gjort det vanskelig for blant annet boligselskap, som for eksempel borettslag, å utnytte fritaket.

Stortinget har vedtatt et nytt fritak for strøm fra fornybare energikilder. Fritaket innebærer at blant annet boligselskap som benytter seg av solkraft slipper å betale nettleie, merverdiavgift og elavgift for dette forbruket. Nå vil blant annet boligselskap kunne være koblet til det ordinære strømnettet uten å måtte betale avgifter på egenprodusert strøm. 

I høringen foreslås bestemmelser om gjennomføring av fritaket i særavgiftsforskriften. Fritaket vil omfatte strøm som blir brukt på den samme eiendommen som produksjonsanlegget befinner seg på, og gjelder produksjon fra anlegg med samlet installert effekt inntil 500 kW per eiendom. Fritaket er teknologinøytralt ved at det ikke skiller mellom energikilder som sol, vann eller vind, og kommer i tillegg til gjeldende fritak for solkraft.

Endringene betyr at borettslag nå kan redusere kostnadene til strøm og bidra til det grønne skiftet gjennom å legge solceller på egne tak.

Et solcelleanlegg vil kunne produsere strøm i minst 30-40 år, og effekten taper seg kun ca. 0,3% hvert år. Tidligere regnet man med at reduserte strømutgifter ville nedbetale investeringen i solcellepaneler på 12 – 15 år. Med dagens høye strømpriser vil nedbetalingstiden bli mye kortere. Med mindre enn 10 års nedbetalingstid vil det gi borettslaget gratis strøm i minst 30 år.

Husk å sjekke taket

Med en levetid på 30-40 år for solcelleanlegget, er det viktig at også taket solcellepanelene ligger på holder like lenge. Hvis du må ta ned solcellepanelene etter 10 år for å bytte tak, vil mye av gevinsten bli spist opp.

Vi anbefaler derfor at du sjekker taket før du investerer i solcelleanlegg i borettslaget. Vi i Nortekk kan hjelpe deg med det. Ta kontakt, så kommer vi på befaring.

Hvis taket er så gammelt at det må byttes, vil du også spare en del kostnader ved å gjøre det samtidig som solcelleanlegget blir montert.

Lars Martin NorvikLars Martin Norvik

Har du spørsmål?

Spør vår selger Lars Martin om solceller

Video: På taket av Olsengården Borettslag i Oslo er 235 integrerte solcellepaneler i full gang med å produsere strøm til fellesarealene. Det ble lagt ny Zanda Protector takstein samtidig. Nå vil taket kunne produsere strøm i mange tiår fremover.