Reset password

Enova dekker inntil 30% av kostnadene for solceller i sameier og borettslag

Enova dekker inntil 30% av kostnadene for solceller i sameier og borettslag

16.11.2023

Ved å montere solceller på taket i borettslaget kan du redusere energikostnadene og bidra til det grønne skiftet. Nå kan Enova gi støtte til borettslag, boligsameier og andre boligselskap for å investere i energitiltak som solcellepaneler.

Solceller på næringsbygg gir grønn, billig strøm, og bidrar til det grønne skiftet. 

Normalt vil en investering i solceller på næringsbygg ha en nedbetalingstid på 10-15 år. Solcellene kan produsere energi i minst 40 år, og vil dermed gi deg gratis strøm i 25 til 30 år. Nå gjør Enova dette regnestykket enda mer lønnsomt ved å dekke inntil 30% av kostnadene.

Gjennom programmet «Forbedring av energitilstand i yrkesbygg» gir Enova tilskudd til å investere i energitiltak i yrkesbygg. Støtten kan gis til alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi, herunder solcelleanlegg.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner.

Søker skal sette et mål for hvor stor energiforbedring man skal oppnå i bygningene som omfattes av søknaden, med utgangspunkt i beregnet levert energi. Det vil si et mål for hvor mange kilowattimer det beregnede årlige energibehovet vil reduseres ved å gjennomføre energitiltak. Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring per bygg.

Søkeren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene og kan være:

  • Borettslag
  • Boligsameie
  • Eierseksjonssameier
  • Boligaksjeselskap

Søknaden skal være forankret i styret hos selskapet som står som søker. Rådgivere og lignende kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring. Når prosjektet er gjennomført skal det leveres sluttrapport til Enova. Sluttrapporten skal inneholde prosjektregnskap med dokumentasjon av påløpte kostnader.

Siste søknadsfrist i 2023 er 24. november kl 12:00. I 2024 er søknadsfristene 22. mars kl. 12.00 og 15. oktober kl. 12.00.

Du kan lese mer om programmet her.

Før du legger solceller på tak i borettslag og sameierer det viktig å sjekke at taket er i god stand og tåler belastningen av solcelleanlegget. I Nortekk har vi jobbet med tak i over 40 år. Vi gjennomfører solcellesjekk på næringsbygg, hvor du får en tilstandsrapport som er tilpasset kravene som stilles for å ha solceller på taket.

Her kan du lese mer om solceller i borettslag og sameier.


Montering av solcellepaneler

Viktig å sjekke taket

Før du monterer solcellepaneler er det viktig å sjekke at taket tåler belastningen, og at det holder like lenge som solcellene.

Vi gjennomfører solcellesjekk på taket før vi monterer solceller. Det reduserer risikoen for store ekstrakostnader med å måtte ta av solcellene igjen for å reparere taket.

Les mer om solcellesjekk
Solceller på flatt tak

En lønnsom investering

Strøm produsert på eget tak kan deles gratis mellom bygg og boenheter på samme eiendom, med anlegg på inntil 1 MW (1000 kW).

Næringsbygg og borettslag som monterer solceller kan få dekket inntil 30% av kostnadene av Enova.

Les mer om Enova-støtte
Solceller på flatt tak

En trygg leverandør

I Nortekk har vi over 40 års erfaring med tak. Når vi monterer solceller, sjekker vi også at taket ditt er i god stand og tåler belastningen av solcellene.

I samarbeid med vårt søsterselskap Kinli AS, tar vi totalansvar for solcelleprosjekter på næringsbygg, i borettslag og privathus.

Les mer og ta kontakt