Reset password

Grønne tak

Grønne tak er en betegnelse på tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon. Vi har lang tradisjon for grønne tak i Norge, da i form av torvtak. Grønne tak er ikke bare dekorative, de bidrar også til å motvirke effekten av ekstremvær og klimapåvirkninger.

Vi leverer flere typer grønne og miljøvennlige tak som gir takfasaden et flott estetisk miljømessig utseende.

Grønne tak har en rekke fordeler fordi det i realiteten betyr grønne lunger. Takhager og dyrking av egne grønnsaker/planter blir stadig mer populært i de store byene hvor beboerne ikke har tilgang til egen hage utenfor leilighetene sine. Da kan taket tas i bruk!

Grønne tak vil også være med på å møte økende krav om fordrøyning og vil gjøre at takvannet i byene blir lettere å drenere. Ledningsnettet er mange steder allerede overbelastet og flere kommuner vil i fremtiden sette krav om fordrøyning av vann. Dette er blant årsakene til den økende trenden med at flere kommuner i  byområder har begynt å sette krav til at en viss mengde av nye bygg skal bygges med grønne tak.

En annen positiv effekt vil være at konstruksjonen med planter vil medføre at bygningen blir kjølt ned om sommeren og isolert bedre om vinteren. Dette betyr at energiforbruket som går med til å varme opp eller kjøle ned bygget vil bli mindre. Grønne tak vil være med på å dempe økende støy i byene og vil også være en bidragsyter for å samle opp støv og partikler fra lufta. Planter på taket betyr i tillegg økt omsetning av CO2 og økt produksjon av O2. Det vil også kunne bli en ny biotop for fugle- og dyreliv.

Nortekk AS leverer komplette byggesystemer for grønne tak. Alt i fra membranen i bunn som sikrer for vanngjennomtrengning til selve hoved tekkingen av de grønne plantene som for eksempel Sedum.