Reset password

Spørsmål og svar om solceller

Enova gir Kr.7.500,- pr solcelleanlegg + Kr.2.000,- pr.kW (opptil 20 kW). Dette vil i praksis si at dersom du får innstallert et anlegg på 7 kW så får du igjen Kr.7.500,- + Kr.2.000,- X 7 , noe som igjen vil gi deg en utbetaling på Kr.21.500,- i støtte.

Det er gjort mange undersøkelser på at solceller på tak øker verdien på boligen, og at det er mest økonomisk å selge huset med solcelleanlegg. Ved salg eller utleie av bolig er det krav om at boligen energimerkes. Solcelleanlegg er med på å oppjustere energimerkingen på boligen din.

Kjøper du et solcelleanlegg av Nortekk Solar vil vår samarbeidspartner Kinli Sol AS hjelpe deg med å tegne en plusskundeavtale med netteier. En slik avtale vil gi deg betalt for overskuddsstrømmen din. Alternativt finnes også batteri. Men det er ikke lønnsomt for eneboliger ennå.

Produksjonen er mindre i vintersesongen, men solcellene produserer så lenge det er lyst ute og så lenge de ikke er dekket med snø eller is.

Dersom snø, is og skygge ligger over solcellene vil det kunne bremse produksjonen. Selv om kun ett av panelene dekkes til, kan produksjonen svekkes for de fleste panelene som er tilknyttet den aktuelle delen eller strengen av anlegget. Derfor gjør vi blant annet skyggeberegninger og tilpasser med microinvertere som hindrer reduksjon om skygge oppstår.

Eksempel: En familie bor i en 140 kvadratmeter stor bolig som bruker elektrisk og ved som oppvarming. I løpet av ett år bruker familien ca 24,000 kWh. Et solcelleanlegg på 8 kW vil produsere omlag 7-8000 kilowattimer, noe som tilsvarer 1/3 av familiens årsforbruk.

Det er 15 års garanti på solcellene, og fem års garanti på inverteren (man kan kjøpe forlenget garanti på inverter ). Garanti på installasjon og utstyr er i henhold til forbrukerkjøpsloven. Solcellepanelene er testet i en livs syklus og kommer til å produsere i lang lang tid samt at de har en produksjonsgaranti på hele 80% av opprinnelig effekt i 25 år.

Våre solcelleanlegg leveres med et webbasert program eller en app som du til enhver tid kan se hvor mye strøm du produserer, dette krever selvsagt internettilgang. I dette programmet eller appen lagres også historiske data, slik at du kan gå tilbake for å se på tidligere produksjon.

Det produserer mest når sola er oppe, men anlegget produserer også strøm så lenge det er lyst ute. Da er det også produksjon i anlegget når det er overskyet.

Tiden det tar før du har tjent inn kostnadene med å installere et solcelleanlegg, er vanskelig å beregne da det er flere faktorer som avgjør dette. Alt fra takvinkel, retning, skygge, størrelse, og prisen på strøm i fremtiden spiller inn. Det lønner seg å dimensjonere anlegget slik at man bruker meste mulig av strømmen selv, da det vanligvis koster mer å kjøpe strøm enn hva du vil få igjen for å selge. Det er flere myter rundt dette med at solcelleanlegg ikke lønner seg i Norge. Dette er bare tull. Vi har lange soldager som gir deg god økonomi når du investerer i eget solcelleanlegg på ditt tak.

Ja. Bruk følgende regnestykke. Pris solanlegg / (forventet årlig produksjon x strømpris) = antall år før solanlegget er nedbetalt. Pris pr.kWh varierer i dagens strømmarked, men Enova bruker i dag 1,- i sine beregninger.

Ja, ved å tegne en plusskundeavtale med ditt nettselskap kan du få betalt for den strømmen du ikke bruker selv.

Vi kommer på befaring og gir et tilbud. Etter at du har akseptert tilbudet vil vi avtale en dato for montering, leveringstid kan variere, men går som regel på 3-8 uker.

Om du ønsker å følge produksjonen i anlegget ditt i appen må du ha internettilkobling i boligen din. Utover dette må det være plass til å montere en veksel retter i umiddelbar nærhet av sikringsskap helst i et teknisk rom.

Selve anlegget vil vare i 30-50 år, noe hytteanleggene som har hatt solceller i lang tid viser.

Vekselretteren, også kalt inverter, omformer likestrøm til vekselstrøm, slik at strømmen kan brukes i hus og hjem.

Ved et strømbrudd vil et solcelleanlegg koble ut, dette er et sikkerhetskrav fra brannvesen og nettleverandør. Men det finnes løsninger for å styre strøm som man ønsker selv. Spør oss om nærmere informasjon rundt dette.

Nei, du betaler ikke nettleie på egenprodusert strøm.

Det er veldig individuelt og må avklares med den kommunen du bor i.

Om et anlegg følger samme vinkel som taket ditt, regnes dette ikke som en fasadeendring, og da trenger du ikke å søke. Har du flatt tak vil vinkelen på solcellene bli sett på som en fasadeendring og kommunen må da søkes om tillatelse.

Solceller fungerer som ett oppladbar batteri i prinsipp. En solcelle er bygget opp av to lag med halvledermetaller, som for eksempel silisium. Fotoner i lys blir absorbert i halvlederne og slår løs elektroner som på grunn av egenskapene til halvlederne bare kan bevege seg i én retning. Dette skaper grunnlaget for elektrisk strøm. Hver celle produserer ca. 0,5-0,7V, og normalt sett seriekobles 60 slike for å gi høyere spenning, nærmere bestemt 35-40V per modul. Modulene seriekobles så i strenger, med maks 24 moduler per streng.

I Norge har vi så ren luft og nok regn til at det ikke er behov for mye rengjøring. Regnet tar unna det meste. Det du imidlertid bør se etter er om det ligger greiner, mose, fugleskit eller annet smuss på panelene. Gjør det det holder det med lett spyling med feks hageslangen.

Det er ikke noe problem å montere solceller på hytta. Det er kommet gode støtteordninger fra Enova også på hytter.