Reset password

Solceller på flate tak

Solcelleanlegg på flate kompakte tak kan monteres på flere måter, men det viktigste er at både underliggende takkonstruksjon og solcellene må tåle belastningene som de utsettes for og opprettholde takets funksjonsevne i hele takets levetid.

Før montering av solceller er det essensielt at byggherre kontrollerer takbeleggets gjenværende levetid, og underliggende oppbygging av isolasjon. I mange tilfeller ser vi solceller blir montert på tak som burde vært vurdert tekket om, eller fall til sluk ikke hensyntatt før innstalleringen.

Avrenning

Flate tak skal utføres med tilstrekkelig fall slik at vann renner av. Det aksepteres mindre dammer med stående vann som følge av skjøter eller ujevnheter i undertaket. Ved montering av solcelleanlegg er innfesting og avrenning en del av prosjekteringen som må ligge til grunn. Hvilke type innfesting som brukes avhenger av eksisterende takkonstruksjon og hva taket skal brukes til.  

Montering av solanlegg bør alltid prosjekteres i samråd med en takentreprenør eller annen aktør med kjennskap til takkonstruksjoner. 

Innfesting 

Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) og SINTEF utga i 2022 en veileder, TPF nr 15 til innfesting av solanlegg på kompakte tak. Den tar for seg råd, anbefalinger og løsninger for innfesting. 

Veilederen gir et oversiktlig innblikk i fordeler og ulemper med de alternative innfestningsmetodene. 

For innfesting av solanlegg finnes ulike løsninger: 

  • Forankra løsning: Ved forankra innfesting blir solcellene festet ved bruk av innfestingsfot/platefot som er festet til takets bærekonstruksjon. 
  • Ballastert løsning: Ved ballastert løsning blir solanlegget plassert oppå taktekningen, og blir holdt på plass ved bruk av ballast. 
  • Ved sveist løsning blir det benyttet fester/skinner som blir sveist til taktekningen. Solanlegget festes så til disse festene. 

Isolasjon og bæring 

De som prosjekterer må på forhånd vurdere byggets bæreevne for den ekstra lasten som solanlegget medfører. Om egenskapene til takets bæring ikke kommer frem må det om nødvendig gjøres en statistisk beregning. 

Isolasjonen i taket må være trykkfast, anbefalt isolasjon er PIR, EPS eller mineralull med god nok trykkfasthet til å tåle solcelleanlegg, snølast og gangtrafikk. Om isolasjonen ikke tilfredsstiller bruken av taket risikerer man skade på taktekkingen og feil eller mangelfull avrenning. 

Montering av solceller direkte på taktekking på stativ med festeplater eller ballast har større risiko for skader på taket. Løsningen bør dokumenteres av leverandør av takbelegg og isolasjon. Vi kan bistå deg som oppdragsgiver med disse vurderingene i prosessen med nytt solanlegg. 

Gode råd før montering av solcellanlegg

  • Involver en erfaren takentreprenør til å kontrollere eksisterende tak før du bestiller solceller. I mange tilfeller kan det være taket ditt ikke er egnet for montering uten omtekking eller tilpasninger i taket. 
  • Riktig innfesting til riktig tak. Mange leverandører av solceller prosjekterer solceller stående på stativer, gjerne med ballastering da dette er den rimeligste løsningen. På lang sikt kan det bli kostbart om taket ikke er egnet for en slik løsning. 
  • Sørg for at monteringen er gjort med tanke på videre vedlikehold. Husk at alle flate tak krever årlig vedlikehold og kontroll. Lokalisering av solanlegget sammen med plassering gangbaner må sikre tilgjengelighet for inspeksjon og vedlikehold. 
  • En «solcellesjekk» av taket ditt kan være en god innvestering før du monterer anlegg på taket. Du vil få svar på tilstand og restlevetid av eksisterende tak, og gjort nødvendige tiltak slik at anlegget kan bli stående og levere strøm til bygget i mange år fremover. 

Kontakt oss for en solcellesjekk av taket.