Reset password

Solceller på skrå tak

Solcelleanlegg på skrå tak kan monteres som utenpåliggende eller integrert i taktekket. Før montering av solceller bør tilstand på tak og tilhørende beslag kontrolleres. Taket bør ha en tilsvarende levertid som forventes av ditt solcelleanlegg. I mange tilfeller ser vi solceller blir montert på tak som burde vært tekket om samtidig. En sjekk av taket først kan spare deg som byggherre for unødvendig kostander.

Alternative løsninger basert på takets tilstand

Har bygget skråtak med takstein eller takplater kan du velge mellom å legge solcellepanelene utenpå eksisterende tak eller å ha bygningsintegrerte solceller. Har du et relativt nytt tak, vil det lønne seg å legge solcellepanel utenpå det allerede eksisterende taket. 

Om taket bør oppgraderes eller byttes i løpet av den de neste årene, vil det være hensiktsmessig å vurdere en integrert løsning. Solpanelene festes direkte på lektene på taket, og utgjør selve taket i kombinasjon med valgt taktekke av takstein eller takplater. Det gjør at solcellepanelene ser ut som en del av bygget og ikke som en ekstra installasjon. 

Montering av solceller bør prosjekteres i samråd med en takentreprenør eller annen aktør med kjennskap til tak. 

Utenpåliggende solceller

Solcellepaneler monteres over eksisterende tak på skinner festet til undertaket. 

skinner på tak
solceller på tak

Integrerte solceller

Ved integrerte solceller monteres panelene i rammer som festes direkte på nylagt tak av underlagspapp og lekter. Prosjekteringen av anlegget angir antall paneler og best mulige plassering. Arealene på taket hvor det ikke blir montert solpaneler blir belagt med annet valgt taktekke av takstein eller takplater.

kassetter på tak
solceller på tak
solceller på tak

Konstruksjonssikkerhet

På installasjoner som krever byggesøknader som følge av lokale bestemmelser kan det kommer inn krav dokumentasjon på bæring av takkonstruksjonen. Du som oppdragsgiver må sørge for at ansvarlig foretak sørger for kontroll og beregninger av slikt før montering. 

De som prosjekterer må på forhånd vurdere byggets bæreevne for den ekstra lasten som solanlegget medfører inkludert snølast. Om egenskapene til takets bæring ikke kommer frem i dokumenter som finner fra tidligere, kan det være nødvendig med en statistisk beregning. 

Vi kan bistå deg som oppdragsgiver med prosjektering og søknad i prosessen med nytt solanlegg. 

Gode råd før montering av solcellanlegg

  • Involver en erfaren takentreprenør til å kontrollere eksisterende tak før du bestiller solceller. I mange tilfeller kan det være at taket ditt bør byttes samtidig. 
  • Riktig løsning til riktig tak. Skal taket byttes kan integrerte solceller være mer riktig for ditt tak. 
  • Solcelleleverandøren er ikke nødvendigvis fagperson på tak. Få taket ditt sjekket av en takentreprenør før installasjonen før anlegget blir bestilt.  
  • Har du nylig kjøpt bygget og er usikker på tilstand og levetid på taket, få utført en kontroll av undertak, beslag, lufting og generell tilstand. Tidligere utførsel og alder på taket vil ha påvirkning på hvordan solcelleanlegget bør løses.  
  • En «solcellesjekk» av taket ditt vil være en god innvestering før du monterer solanlegg på taket. Du vil få svar på tilstand og restlevetid av eksisterende tak, og gjort nødvendige tiltak slik at anlegget kan bli stående og levere strøm til bygget i mange år fremover. 

Kontakt oss i dag for en solcellesjekk.