Reset password

Bli lærling i Nortekk AS

For å kunne kalle seg fagarbeider som blikkenslager eller taktekker i dag er man nødt til å ha bestått fag-/svenneprøve.

Nortekk ønsker lærlinger velkommen og vi ser på lærlinger som en viktig rekrutteringsplattform for å sikre gode fagarbeidere for fremtiden. Over halvparten av elevene i videregående skole velger yrkesfaglig utdanning. I videregående opplæring er det ca. 180 fag som fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Disse kalles lærefag. I lærefag starter du opplæringen i videregående skole, og avslutter opplæringen med læretid i bedrift.

De fleste ordinære yrkesforberedende utdanningsprogrammene er organisert etter en 2 +2 modell, som vil si at eleven etter to års opplæring i skole skal ha to år som lærling ute i bedrift. De to årene i bedrift skal bestå av ett års opplæring og ett års verdiskapning. Når disse fire årene er gjennomført, kan eleven/lærlingen gå opp til en fag-/svenneprøve.

Ønsker du en yrkesretter utdanning mot ett yrke du vil være garantert jobb, og samtidig tjene penger under utdannelsen kan blikkenslagerfaget eller taktekkerfaget være noe for deg.

Nortekk Entreprenør har lang erfaring innen takarbeid og vil kunne gi opplæring i bedrift innenfor fagområdet slik at man oppnår en komepetanse og forståelse for både faget og hva som kreves i arbeidslivet.

Hvordan skaffe lærlingeplass?

Du kan kontakte Opplæringskontoret for Ventilasjon og blikkenslagerfaget «her» eller tak- og membrantekkerfaget «her».

De vil hjelpe med alle spørsmål i forbindelse med skole, bedrift og kontrakter. For noen kan det være lurt med en utplassering i bedrift noen uker for å se om faget er noe for deg.

Alternativt kan du kontakte Nortekk AS direkte, så hjelper vi deg med prosessen.

Vil du bli taktekker? Her kan du lese hvordan du blir taktekker.

Vil du bli blikkenslager? Her kan du lese hvordan du blir blikkenslager.