Reset password

Bærekraft i Nortekk

Bærekraft er viktig i alle deler av Nortekk. Fra salg og markedsføring, til gjennomføring av prosjekter på tak, til administrative prosesser, til ledelsen og styret har vi et fokus på bærekraft. Nortekk er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift, og samarbeider med bransjeorganisasjonene for å fremme bærekraft i hele takbransjen.

Miljøfyrtårn logo
Miljøfyrtårn

I Nortekk er vi opptatt av miljøet. Vår bransje har et betydelig klimaavtrykk, og vi har derfor satt i gang en rekke tiltak for å redusere belastningen vår virksomhet har på klima og miljø. Vi har vært sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift siden 2014, og har ambisiøse mål for fremtiden.

Les mer om Miljøfyrtårn
Åpenhetsloven
Åpenhetsloven

Nortekk følger Åpenhetsloven og krever at våre samarbeidspartnere har respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer om Åpenhetsloven