Reset password

Blikkenslager

Har du behov for blikkenslager for et stort eller lite oppdrag? Nortekk har fagutdannede blikkenslagere, og vi tar oss av hele prosjektet ditt med alt av blikkenslagerarbeid, samt tilhørende produksjon og montering av beslag.

Våre blikkenslagere arbeider hovedsakelig med tynnplater og tynnplateproduksjon i ulike typer metaller, til tak og fasade. Blikkenslageravdelingen består av håndverkere med lang erfaring fra bransjen, med spesielt fokus på tak og fasade. Nortekk har mesterbrev og fagutdannede blikkenslagere som tar seg av hele prosessen, enten du skal ha et komplett prosjekt med nytt tak eller et lite oppdrag med supplering av beslag.

Nortekk tilbyr følgende blikkenslagerarbeid:

 • Oppmåling på byggeplass
 • Utarbeidelse av tegninger for skreddesøm av beslag
 • Produksjon på verksted
 • Produksjon og montasje av tak og beslag på byggeplass.
 • Bånntekking av tak
 • Pipe og luftehatter
 • Vinduesbeslag
 • Gradrenner, skottrenner, veggbeslag
 • Vindski og gesimsbeslag
 • Spesialabeslag etter bestilling
 • Servicearbeid på tak/fasader.

Våre blikkenslagere er behjelpelig med råd og tips ved valg av løsninger, materialvalg og fargevalg for å sikre et best mulig resultat.

Materialer

På vårt blikkenslager-verksted tilvirkes beslag fra tynnplater i følgende materialer: 

 • Stålplater i greencoat overflate
 • Stålplate med lærpreg
 • Kobber
 • Sink
 • Aluminium
 • Messing
 • Galvanisert
 • Aluzink
 • Rustfritt
 • Bly

Hva gjør en blikkenslager?

Blikkenslagerarbeid består i arbeid med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller.

Nortekks blikkenslagere arbeider med montering av både tak og fasade. Arbeidet skal være «pyn-ten» på ett tak eller en fasade. Det kreves forskjellige teknikker for å få metallet til å oppføre seg som man ønsker: Enkel-, dobbel-, paraply- og svingfalser er begreper innenfor blikkenslagerarbeid. 

Blikkenslagerarbeid består i å lage og montere beslag og detaljer til tak og fasade. I tillegg er taktekking med takstein og takplater av metall oppgaver for våre blikkenslagere. På større tak utfører blikkenslagerne beslag og takrenner i samarbeid med våre taktekkere. 

Hva kreves av kunnskaper som blikkenslager?

Tålmodighet er en viktig egenskap hos blikkenslagere, og man trenger estetisk sans for å få den rette finishen.  Dessuten må man, som i de fleste håndverksyrker, være «praktisk matematiker» ved bruk av geometri og utregninger. 

Blikkenslagerarbeid er midt i blinken for de som liker å jobbe selvstendig, variert og ikke minst få frisk luft hver eneste dag. En blikkenslager må være løsningsorientert. Ett nytt oppdrag starter alltid med oppmåling, beregning og tegninger av nye beslag. Riktig oppmåling og levering til de som skal produsere beslagsarbeidet på verksted er essensielt for ett godt resultat. 

Blikkenslagerarbeid stiller krav til kunnskap om oppbygging av både vegg og tak, for å sikre gode løsninger som holder bygget tett og som skal vare over tid. Generell kunnskap innen matematikk og geometri er viktig ved utfoldingstegning, noe man lærer under utdanningen. Kunnskap om metallenes egenskaper er viktig for å ha oversikt over muligheter og begrensninger for de forskjellige materialtypene og deres egenskaper. 

Blikkenslagerfaget er delt inn i fire hovedmoduler: Tak, fasade, ventilasjon og verkstedproduksjon.

Eksklusive materialer

Det meste av blikkenslagerarbeid i dag utføres med plastbelagt stål med overflate av greencoat eller lærpreg. Belegget på lakkerte stålplater kan ved enkelte beslagstyper lett sprekke, og derfor er belegg av hardcoat nova mye brukt ved båndtekking og kassetter. 

De fleste forbinder blikkenslagerarbeid med flotte tak og fasader i mer kostbare materialer som kobber og sink. Eldre ærverdige bygninger og enkelte nybygg i spesiell stil, der man vil bevare en eldre og eksklusiv stil, utføres gjerne med kobber eller sink. 

Kobber

Kobber har vært brukt til tak og fasade av blikkenslagere i hundrevis av år. Som et naturlig materiale er det meget motstandsdyktig mot vær og vind, og har dermed også lang levetid. Kobbertekking på tak og tilhørende beslag er derfor meget godt egnet til bruk på verneverdige bygninger. 

Kobber finnes i flere varianter:

Naturlig kobber

Ubehandlet materiale hvor patineringen starter når produktene blir montert. Nedbør påvirker patineringsprosessen som først vil gjøre kobber brunt deretter grønt etter en del år. I fuktig luft oksiderer kobberet og lager først en brun patina, som med årene går over mot grønn patina. Den grønne hinnen beskytter kobberet mot videre forvitring av metallet. 

Brun kobber

Kobberet har brun farge fra starten, og patineringen over tid vil gjøre kobberet grønt. Brukes der man ikke ønsker en blank utførelse når blikkenslagerarbeidet er ferdig.

Grønn kobber

På grønn patinert kobber er patineringsprosessen allerede satt i gang før montering. Kobberet har den samme fargen som om det skulle vært ferdig med patineringsprosessen på naturlig måte.

Sink

Sink er et naturlig, vedlikeholdsfritt og klassisk materiale som leveres i flere varianter. Med sin unike overflate er den svært holdbar når det først er montert av blikkenslager, og krever lite eller ing-en vedlikehold. Materialet er mykt og gjør det godt egnet for tilpasninger på tak og fasadeløsninger. 

Sink blank

Ett av det mest brukte materialet for alt blikkenslagerarbeid. Passer like godt på gamle bygninger som på nye funkishus som ønsker en eksklusiv utseende. Patineringen i overflaten beskytter sink-materialet for ytre påvirkninger.

Sink forpatinert

Ferdig patinert overflate med grått utseende. Brukes på tak eller fasader hvor det ønskes en mindre blankt uttrykk. 

Forpatinert sort

Overflate med sort patinering av sinken. Passer til nyere bygninger eller innvendig kledning av vegg, søyler og lignende. 

Hvordan bli blikkenslager?

Det er mangel på blikkenslagere i byggebransjen. Blikkenslagerarbeid er byggebransjens eldste fag, med lang historie. Med utdannelse og svennebrev innen blikkenslagerfaget har du en kompetanse innen et tradisjonelt bygg- og håndverksfag som gir svært gode muligheter for arbeid innenfor flere yrker og retninger. 

Opplæringen foregår over fire år, fordelt på teoretisk og praktisk opplæring. Skolen er en blanding av teori og praksis i bedrift. I stedet for å sitte på skolebenken er man i gang fra første dag med å gjøre praktiske oppgaver som er relevant for utdanningen som blikkenslager. Utdanning og læretiden ender til slutt i en svenneprøve du må bestå for å kunne kalle deg en blikkenslager. Nortekk er godkjent opplæringsbedrift både for taktekking og blikkenslagerarbeid. Vi har som strategi til enhver tid å tilby lærlinger mulighet for utdannelse i bedriften, som en del av vår rekruttering.