Reset password

Solcellepanel på taket

Med solcellepanel på taket reduserer du egne strømkostnader samtidig som du bidrar til miljøet. Den strømmen du ikke bruker selv kan du selge til strømselskapet ditt.

I Nortekk har vi jobbet med tak i over 40 år. Når vi monterer solceller på et tak, så sjekker vi at taket er i god stand, slik at solcellepanel på tak kan ligge i mange år. Trenger taket reparasjoner, så fikser vi det før vi monterer solcellepanelene.

Les om de nye reglene for solceller i borettslag.

Hva koster solcellepaneler på tak?

Nortekk fokuserer på å levere solcellepanel på tak i kombinasjon med nytt tak eller restaurering av gammelt tak, noe som legger grunnlaget for at du får både et tett og inntektsbringende tak.

Ved å montere solcellepaneler samtidig som du skifter eller legger nytt tak sparer du inn det arealet som panelene skal monteres på og slipper da kostnaden med nytt tak som for eksempel takstein på det området. De fleste solcellepanel anleggene Nortekk leverer på private eneboligtak ligger et sted på mellom Kr.100-200 000,-. Avhengig av størrelse og takets kompleksitet.  

Mange spør seg om solcellepanel på tak er lønnsomt i Norge, med kaldt klima og korte dager om vinteren. Svaret er at de lange sommerdagene kompenserer for de korte vinterdagene, så solcellepanel på tak er absolutt lønnsomt i Norge.

Når du legger på solcellepaneler på taket, er det viktig at taket er i god stand, så du slipper å ta av solcellene igjen for å reparere det. 

Lars Martin NorvikLars Martin Norvik

Har du spørsmål?

Spør vår selger Lars Martin om solceller

Hvorfor skal jeg ha solcellepanel på taket mitt?

Når solcellepanelene er installert og operative på taket, så har du mest sannsynlig allerede tjent inn din investering.  Undersøkelser fra både USA og Tyskland viser en verdiøkning ved salg av boligen er den samme eller noe høyere enn investeringen på solcellepaneler.  Et pent montert solcellepanel anlegg øker også verdien. 

Selv om verdien på huset øker, så er det ikke behov for utvidelse av boligforsikringen din.

Det er smart å ha solcellepanel, taket brukes ikke til noe uansett.

Dersom man kun tenker tilbakebetalingstid gjennom sparte strømutgifter, er tilbakebetalingstiden anslått til ca.10-12 år, avhengig av strømutgiftene. Forventet levetid på solcellepaneler er ca. 30 til 40 år slik det blir mange år med gratis strøm om du bor der lenge. Solcellepaneler går veldig sjelden i stykker, men svekker seg kun litt hvert år (ca. 0.3%). Det er en marginal svekkelse med tanke på hvor lenge de kan ligge på takene.

For hvert solcellepanel du setter opp på ditt tak, kan du kjøre en elbil minst 1000 km per år. Det er greit å kunne svare at du kjører på egenprodusert solenergi, når noen hevder at du kjører kulldrevet el-bil.

NB. NYHET 02.02.2022  Enova   inntil 47 500 i støtte til dem som velger solcellpanel på taket. Det er en økning i støttesatsen på 21 250 kroner. I tillegg får også smarte styringssystem inntil 10 000 kroner i støtte. Les mer om det her

Som Plusskunde kan du både selge og kjøpe strøm for omtrent samme prisen, rundt 100 øre per kWh inntil en vis mengde. Det finnes mange varianter av strømavtaler for de som har solcellepaneler på taket. En annen variant er å spare overskuddstrøm på sommeren og bruke den på vinteren. Mye som er gunstig og fornuftig for deg som solstrømkunde.

Verden er i dag inne i en svært alvorlig klimakrise. Det er derfor et godt argument at all solstrøm som blir produsert bidrar til det grønne skiftet. Solcellepanel på taket er  bærekraftig og du som enkeltperson bidrar til en solid innsats for miljøet og ikke minst jorda vår. Du gjør også et viktig bidrag som monner godt utover din egen bolig. Det har nemlig vist seg at solcellepaneler på tak er smittsomt i nabolaget.  Bli ikke overrasket om du bidrar til at det er 2-3 naboer som etter hvert også får solcellepaneler på taket i ditt nærområde.

Med solcellepanel på taket, viser du for alle at du bryr deg om fremtiden for våre barn, barnebarn og øvrig liv på kloden.

Soling på stranden får en ny dimensjon når du tenker på all strømmen du produserer samtidig. For mange er den største gleden rett og slett det å produsere sin egen strøm.  Andre sier det gir noe av den samme gode følelsen, som å hogge egen ved eller sanke bær og sopp i skogen.

Ifølge enkelte eiendomsmeglere i Norge, vil verdien på din bolig øke med mer enn 20 ganger verdien av ett års produksjon av dine solceller. (USA: Verdiøkning tilsvarende 20 års solstrøm produksjon. Tyskland: Bedrifter som leier er villig til å betale 7% mer enn selve solstrøminntektene skulle tilsi. 4% mer i USA.

Frode Kippe legger solceller for Nortekk

Her kan du se hvordan det gikk da LSK-legenden Frode Kippe fikk prøve seg som solcellemontør for Nortekk Solar


Ofte stilte spørsmål og svar om solceller på tak!

Enova gir Kr.7.500,- pr solcelleanlegg + Kr.2.000,- pr.kW (opptil 20 kW). Dette vil i praksis si at dersom du får innstallert et anlegg på 7 kW så får du igjen Kr.7.500,- + Kr.2.000,- X 7 , noe som igjen vil gi deg en utbetaling på Kr.21.500,- i støtte.

Det er gjort mange undersøkelser på at solceller på tak øker verdien på boligen, og at det er mest økonomisk å selge huset med solcelleanlegg. Ved salg eller utleie av bolig er det krav om at boligen energimerkes. Solcelleanlegg er med på å oppjustere energimerkingen på boligen din.

Kjøper du et solcelleanlegg av Nortekk Solar vil vår samarbeidspartner Kinli Sol AS hjelpe deg med å tegne en plusskundeavtale med netteier. En slik avtale vil gi deg betalt for overskuddsstrømmen din. Alternativt finnes også batteri. Men det er ikke lønnsomt for eneboliger ennå.

Produksjonen er mindre i vintersesongen, men solcellene produserer så lenge det er lyst ute og så lenge de ikke er dekket med snø eller is.

Dersom snø, is og skygge ligger over solcellene vil det kunne bremse produksjonen. Selv om kun ett av panelene dekkes til, kan produksjonen svekkes for de fleste panelene som er tilknyttet den aktuelle delen eller strengen av anlegget. Derfor gjør vi blant annet skyggeberegninger og tilpasser med microinvertere som hindrer reduksjon om skygge oppstår.

Eksempel: En familie bor i en 140 kvadratmeter stor bolig som bruker elektrisk og ved som oppvarming. I løpet av ett år bruker familien ca 24,000 kWh. Et solcelleanlegg på 8 kW vil produsere omlag 7-8000 kilowattimer, noe som tilsvarer 1/3 av familiens årsforbruk.

Det er 15 års garanti på solcellene, og fem års garanti på inverteren (man kan kjøpe forlenget garanti på inverter ). Garanti på installasjon og utstyr er i henhold til forbrukerkjøpsloven. Solcellepanelene er testet i en livs syklus og kommer til å produsere i lang lang tid samt at de har en produksjonsgaranti på hele 80% av opprinnelig effekt i 25 år.

Våre solcelleanlegg leveres med et webbasert program eller en app som du til enhver tid kan se hvor mye strøm du produserer, dette krever selvsagt internettilgang. I dette programmet eller appen lagres også historiske data, slik at du kan gå tilbake for å se på tidligere produksjon.

Det produserer mest når sola er oppe, men anlegget produserer også strøm så lenge det er lyst ute. Da er det også produksjon i anlegget når det er overskyet.

Tiden det tar før du har tjent inn kostnadene med å installere et solcelleanlegg, er vanskelig å beregne da det er flere faktorer som avgjør dette. Alt fra takvinkel, retning, skygge, størrelse, og prisen på strøm i fremtiden spiller inn. Det lønner seg å dimensjonere anlegget slik at man bruker meste mulig av strømmen selv, da det vanligvis koster mer å kjøpe strøm enn hva du vil få igjen for å selge. Det er flere myter rundt dette med at solcelleanlegg ikke lønner seg i Norge. Dette er bare tull. Vi har lange soldager som gir deg god økonomi når du investerer i eget solcelleanlegg på ditt tak.

Ja. Bruk følgende regnestykke. Pris solanlegg / (forventet årlig produksjon x strømpris) = antall år før solanlegget er nedbetalt. Pris pr.kWh varierer i dagens strømmarked, men Enova bruker i dag 1,- i sine beregninger.

Ja, ved å tegne en plusskundeavtale med ditt nettselskap kan du få betalt for den strømmen du ikke bruker selv.

Vi kommer på befaring og gir et tilbud. Etter at du har akseptert tilbudet vil vi avtale en dato for montering, leveringstid kan variere, men går som regel på 3-8 uker.

Om du ønsker å følge produksjonen i anlegget ditt i appen må du ha internettilkobling i boligen din. Utover dette må det være plass til å montere en veksel retter i umiddelbar nærhet av sikringsskap helst i et teknisk rom.

Selve anlegget vil vare i 30-50 år, noe hytteanleggene som har hatt solceller i lang tid viser.

Vekselretteren, også kalt inverter, omformer likestrøm til vekselstrøm, slik at strømmen kan brukes i hus og hjem.

Ved et strømbrudd vil et solcelleanlegg koble ut, dette er et sikkerhetskrav fra brannvesen og nettleverandør. Men det finnes løsninger for å styre strøm som man ønsker selv. Spør oss om nærmere informasjon rundt dette.

Nei, du betaler ikke nettleie på egenprodusert strøm.

Det er veldig individuelt og må avklares med den kommunen du bor i.

Om et anlegg følger samme vinkel som taket ditt, regnes dette ikke som en fasadeendring, og da trenger du ikke å søke. Har du flatt tak vil vinkelen på solcellene bli sett på som en fasadeendring og kommunen må da søkes om tillatelse.

Solceller fungerer som ett oppladbar batteri i prinsipp. En solcelle er bygget opp av to lag med halvledermetaller, som for eksempel silisium. Fotoner i lys blir absorbert i halvlederne og slår løs elektroner som på grunn av egenskapene til halvlederne bare kan bevege seg i én retning. Dette skaper grunnlaget for elektrisk strøm. Hver celle produserer ca. 0,5-0,7V, og normalt sett seriekobles 60 slike for å gi høyere spenning, nærmere bestemt 35-40V per modul. Modulene seriekobles så i strenger, med maks 24 moduler per streng.

I Norge har vi så ren luft og nok regn til at det ikke er behov for mye rengjøring. Regnet tar unna det meste. Det du imidlertid bør se etter er om det ligger greiner, mose, fugleskit eller annet smuss på panelene. Gjør det det holder det med lett spyling med feks hageslangen.

Det er ikke noe problem å montere solceller på hytta. Det er kommet gode støtteordninger fra Enova også på hytter.


Aerodek taksteinsplater i kombinasjon med integrerte solcellepaneler på tak

Les mer

Sunstyle - integrerte solceller på taket

Les mer

Solcellepanel og båndtekking tak i skjønn forening

Les mer

Høyblanke Aerodek taksteinsplater fra BMI Icopal med integrerte solcellepaneler

Les mer

Fantastisk resultat med Sunstyle soltakskifer

Les mer

Kombinasjonsprosjekt - nytt tak med integrerte solceller på taket

Les mer