Reset password

Snart kan borettslag montere solceller

Snart kan borettslag montere solceller

29.08.2022

Frem til nå har det vært vanskelig for borettslag å montere solceller på egne tak fordi elavgiften har gjort prosjektene unødig dyre. Det ser det nå ut til å bli en endring på. Skattedirektoratet har sendt ut et forslag på høring, som vil frita borettslag for elavgift på egenprodusert strøm.

I dag er det et fritak for strøm produsert i solceller. Dagens fritak forutsetter at solcelleanlegget ikke er koblet til det ordinære strømnettet. Dette har gjort det vanskelig for blant annet boligselskap, som for eksempel borettslag, å utnytte fritaket.

Forslaget som nå er ute på høring betyr at borettslag nå kan redusere kostnadene til strøm og bidra til det grønne skiftet gjennom å legge solceller på egne tak.

Et solcelleanlegg vil kunne produsere strøm i minst 30-40 år, og effekten taper seg kun ca. 0,3% hvert år. Tidligere regnet man med at reduserte strømutgifter ville nedbetale investeringen i solcellepaneler på 12 – 15 år. Med dagens høye strømpriser vil nedbetalingstiden bli mye kortere. Med mindre enn 10 års nedbetalingstid vil det gi borettslaget gratis strøm i minst 30 år.

Les mer om solceller for borettslag her.