Reset password

Bærekraftig rehabilitering av tak på Vollebekk

Bærekraftig rehabilitering av tak på Vollebekk

02.04.2024

På Vollebekk i Oslo har Nortekk rehabilitert 17 000 kvadratmeter tak, og lagt 5 000 kvadratmeter nytt tak for Aspelin Ramm. Takene er tekket med Derbigum NT 4, den eneste asfalttakmembranen som er produsert med resirkulerte materialer.

Da Aspelin Ramm skulle modernisere sin eiendom i Alf Bjerckes vei 26 på Vollebekk, ønsket de å gjøre prosjektet så bærekraftig som mulig. I stedet for å rive og bygge nytt, valgte de å rehabilitere og bygge på eksisterende bygg. Det var både økonomisk og miljømessig mest bærekraftig.

Byggherren har høye miljøambisjoner for prosjektet. Tilbygget skal miljøsertifiseres til nivå BREEAM-NOR v6.0 «Excellent», det eksisterende bygget skal rehabiliteres til nivå «Very Good» etter BREEAM In-Use.

Med strenge krav til bærekraftige løsninger og et godt miljøregnskap, var det ikke bare pris som var avgjørende for at Nortekk ble valgt som takentreprenør.

- Vi ble utfordret av entreprenøren, Insenti, på å finne dokumentert bærekraftige løsninger, forteller daglig leder i Nortekk Bjørn-Fredrik Johanssen.

Takene er tekket med Derbigum NT 4, som er produsert med 25 prosent resirkulerte materialer. Det gjør Derbigum NT 4 til den eneste asfalttakmembranen som er et vugge til vugge-produkt, hvor restprodukter gjenbrukes i produksjonsprosessen.

Det er ikke bare membranen som er miljøvennlig i dette prosjektet. Vi har også brukt Norges første elektriske mobile tårnkran til å heise materialer opp på taket, og det stilles strenge krav til sortering av avfall. Det bidrar til å sikre at bærekraft er sentralt gjennom hele prosjektløpet.

Nortekk har vært sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift siden 2014, og vi har ambisiøse mål for fremtiden. Vår bransje har et betydelig klimaavtrykk, og vi har derfor satt i gang en rekke tiltak for å redusere belastningen vår virksomhet har på klima og miljø. Vi jobber aktivt for å redusere vårt klimaavtrykk både på byggeplassene, kontoret og gjennom kravene vi stiller til våre leverandører.

Vi leverer en stadig økende andel miljøvennlige tak, som grønne tak og tak med solcelleanlegg.

Du kan lese mer om Nortekks miljøarbeid her.


Alf Bjerckes vei 26
Alf Bjerckes vei 26
Alf Bjerckes vei 26