Reset password

Nortekk tar vare på miljøet

Miljøfyrtårn logo

I Nortekk er vi opptatt av miljøet. Vår bransje har et betydelig klimaavtrykk, og vi har derfor satt i gang en rekke tiltak for å redusere belastningen vår virksomhet har på klima og miljø. Vi har vært sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift siden 2014, og har ambisiøse mål for fremtiden.

Nortekk som miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. I Nortekk jobber vi systematisk og langsiktig med å skape økt miljøbevissthet, stolhet og engasjement blant våre kunder og ansatte. Vi ser mulighet for å redusere Nortekks klimaavtrykk både på byggeplassene, kontoret og gjennom kravene vi stiller til våre leverandører. I tillegg har vi økt andelen miljøvennlige tak på prosjektene vi leverer.

Prosjekter

Nortekk leverer stadig flere grønne tak, det vil si tak tekket med staudeplanten Sedum. Grønne tak lagrer vann, samler støv og partikler fra luften og bidrar til å redusere energiforbruket til oppvarming og nedkjøling. Riktig vannfordrøyning blir bare viktigere og viktigere i årene som kommer.

Vi leverer også tak med solcellepaneler, enten som overliggende paneler på eksisterende tak, eller som integrerte solcelle-takfliser. I Spydeberg i Viken leverte vi i 2021 et tak med både sedum og solcellepaneler.

Olsengården borettslag i Oslo er vårt hittil største prosjekt med solceller. Her vil fem takflater i borettslaget dekkes med solceller som vil forsyne fellesarealer og ladeplasser i garasjen med egenprodusert, grønn strøm.

Materialbruk

Vi bruker i stor grad takpapp fra Derbigum, som lager sine produkter med resirkulert materiale.

Energiforbruk

Vi har gjort aktive grep for å redusere energiforbruket ved kontoret vårt på Skedsmokorset. Vi har blant annet installert tidsstyring på klimaanlegget.

Personbilpark

Vi har erstattet dieseldrevne personbiler med elbiler. Det er montert ladepunkter for elbiler for våre ansatte ved vårt kontor. Vi har en langsiktig plan for overgang fra fossil til utslippsfri eller lavutslippsteknologi med tanke på kjøretøy og øvrig maskinpark for å redusere utslipp.

Avfall

Nortekk kildesorterer avfall på byggeplassene. I 2022 ble over 85% av vårt totalavfall fra prosjekt, lager og kontor kildesortert. Vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt restavfall. 

Innkjøp

Vi ønsker i størst mulig grad å bruke miljøsertifiserte leverandører.

Miljøansvarlig

Nortekk har etablert en egen miljøansvarlig. Miljøansvarlig rapporterer årlig våre miljømål og aktiviteter, har ansvar for resertifiseringsprosessen og sørger samtidig for at våre miljømål blir ivaretatt.

Rapport for 2022

Les rapporten for 2022 her.