Reset password

Åpenhetsloven

Vår bedrift er et aksjeselskap innen bygg- og anleggsarbeid, inkludert solcelleanlegg, med forretningsadresse på Skedsmokorset. Vi er en del av NHO, BNL, TEF, VBL, StartBank og Miljøfyrtårn, samt er en godkjent opplæringsbedrift og en Mesterbedrift.

Vi følger Åpenhetsloven strengt, hvor våre rutiner og retningslinjer er koordinert på bransjenivå og forankret hos daglig leder og styret. Disse inkluderer ansvarfordeling, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning, samarbeid om gjenoppretting, stansing av negativ påvirkning og overvåkning av resultater. Vi stiller også krav i kontrakter knyttet til åpenhetsloven, lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll.

Vi har startet arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger, basert på informasjon fra bransjeforeninger. Vi prioriterer kartlegging av verdikjeder knyttet til kjernevirksomheten.

For å hindre negative konsekvenser, bruker vi BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter. Vi har planer om å delta på BNLs seminarer om kartlegging av verdikjeder og aktsomhetsvurderinger. Vi vil oppdatere vår retningslinje med varslingskanal/klagemekanisme i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra BNL.

Innenfor leveranse av solcelleanlegg har vi kartlagt hovedleverandør Solar Norge AS og sikret at de følger åpenhetsloven. Vi vil fortsette kartleggingen av leverandører, særlig de knyttet til vår kjernevirksomhet og de med en viss kjøpsverdi.

Fullstendig Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022