Reset password

Takstein og integrerte solcellepaneler på valmet tak

Takstein og integrerte solcellepaneler på valmet tak

02.12.2018

Nytt taksteinstak og integrerte solcellepaneler på valmet tak i Sørumsgata 67 A, Lillestrøm

I november 2018 tekket Nortekk om taket og monterte 33 stk stående integrerte solcellepaneler.

Vi sørget for å legge solcellene mot sørvest og rammet de inn i en firkant midt på valmen.

På denne måten blir det estetiske ivaretatt.

Størrelsen på anlegget ble på hele 9,8 kW.

Estimert energiproduksjon vil ligge på ca.10-11 000 kWh årlig.