Reset password

Svensenga 78-98, Oslo

Svensenga 78-98, Oslo

30.12.2019

Nytt taksteinstak og integrerte solceller i taket.

Omtekking av tak og 3×15 stk stående integrerte solceller. Totalt 11 stk beboere har fått nytt tak på til sammen 700 m2. 3 stk av beboerne har også fått installert 3×5 solcellepaneler som tilsier 4,1 kW pr anlegg. Estimert energiproduksjon vil ligge på 3800-4200 kWh årlig pr.enhet. Det ble også byttet undertak da gammelt sutak var i dårlig forfatning.

Ferdig september 2017.