Reset password

Solceller dekker 40% av Geirs totale strømforbruk

Solceller dekker 40% av Geirs totale strømforbruk

10.04.2022

Da Geir Davidsen skulle renovere taket på huset sitt, ønsket han samtidig å kombinere nytt tak med solceller. Valget falt på BMI AeroDek Quadro Plus takplater med 33 integrerte solcellepaneler. Nå produserer taket nok strøm til å dekke 40 prosent av husets totale strømforbruk.

– Jeg er opptatt av estetikk, og ville derfor ha solcellepanelene integrert i resten av taket, forteller han. Valget av Nortekk som leverandør var heller ikke tilfeldig.

– Jeg ville ha et tak som kunne vare en stund. Jeg valgte Nortekk fordi de har kompetanse på både legging av tak og solceller.

De 33 solcellepanelene har en maksimal kapasitet på ca. 10 kW. I 2021 produserte taket totalt 7 191 kWh. Det utgjør ca. 40 prosent av totalforbruket i huset. I de fem månedene fra april til august var den totale produksjonen større enn forbruket.

Når solen skinner om sommeren, produserer solcellene mer strøm enn huset bruker. Denne energien selger Geir til kraftleverandøren sin. Han har valgt en kraftleverandør som til byr et «skybatteri». Det er en konto som han kan «sette inn» de kWh han ikke bruker selv. I stedet for å få betalt etter dagens strømpris, kan han bruke energien på skybatteriet til å betale for strøm han selv kjøper senere. Med de store variasjonene i strømpris som var i 2021 kunne han derfor bruke billig strøm han produserte om sommeren til å betale for dyr strøm han kjøpte på høsten og vinteren.

– Beregninger jeg har gjort viser at vi får en nedbetalingstid på anlegget, uten Enova-støtte, på ned mot 11 år, forteller han.

Både takplatene og solcellepanelene har en forventet levetid på over 30 år, så det betyr at taket til Geir vil produsere gratis strøm til huset i minst 20 år etter at investeringen er nedbetalt.