Reset password

Sentralbygget vest – Gardermoen

Sentralbygget vest – Gardermoen

29.12.2014

Areal: ca 13.500 kvm.

Gesims: ca 500lm

Tekkemateriale: Derbigum Color, olympic blue 5mm

Blikk: Forpatinert aluminium

Tømrerarbeide: Tillaging av gesims i treverk. 

Byggeår: 2014

Etter nesten 8 mnd. arbeid i 2014 kan vi omsider nå omsider sette en sluttstrek for dette hengivende prosjektet. Det har vært utfordrende men samtidig svært lærerikt for oss. Det går spesielt på administrative oppgaver, HMS, KS m.m. samt OSL sitt strenge krav til dokumentasjon.

Vi er meget tilfreds med sluttresultatet både med tanke på tømrerarbeider, blikkenslager/fasadearbeider og ikke minst taktekkerarbeidene.

Tillaging av gesims:

Mesteparten av disse arbeidene ble utført i 43lm terrenggående lift. Alltid vanskelig å vite hvor tidkrevende disse arbeidene faktisk blir, men det er ikke til å legge skjul på at alt tar vesentlig lengre tid i lift. Dog stod gutta på og fremdriftsplanen ble opprettholdt, sluttproduktet ble bra og som videre skulle danne underlaget for gesimsbeslagene samt de buede fasakassettene. 

Tekkerarbeider:

Oppdragsgiver ønsket å benytte seg av sveisemembran med blå skiferbestrøing. Valget falt på Derbigum Color Olympic Blue 5mm. Blå farge på taktekkingen er lite brukt i Norge, men når sluttresultatet ble klart må vi erkjenne at dette ble veldig pent i våre øyne.

Taket ble utformet med en lettaksløsning med da ytterligere et lags tekking mekanisk festet utført av oss. Med Derbigums unike egenskaper og bygget store arealer ble det benyttet Jumborull med lengde 25lm x 1,1m. På denne måten reduserer man antall tversskjøter, økt produksjon samt penere sluttprodukt.

Blikk/fasadearbeider:

Oppdragsgiver ønsket utførsel med materiale i forpatinert aluminium både på de buede kassettene samt gesimsbeslagene. Utfordringen for oss spesielt var å få tak i en leverandør som kan levere disse buede kassettene. Det var få leverandører i Norge så vi måtte ta turen over til Sverige for å få tak i en som kunne levere dette for oss.

Ved montering av gesimsbeslag blir utførselen også litt annerledes enn vanlig tradisjonell falsed løsning når materialet skal forpatineres. Arbeidene med kassettene ble utført i lift mens montering av gesimsbeslagene ble utført fra taket.