Reset password

Sandvika Storsenter

Sandvika Storsenter

28.02.2020

Prosjekt: Sandvika Storsenter – Dekke

Adresse: Brodskorbsgate 7, Sandvika

Areal: ca 12.000 kvm

Produkt: Derbigum GC 5mm

Type arbeid: Legging av membran + tilhørende blikkenslager arbeider

Nortekk AS er stolte av å informere at Olav Thon Eiendom AS har tilkjent oss oppdraget med legging av ny membran Derbigum GC 5mm på eksisterende parkeringsdekke på Sandvika Storsenter (Brodkorbsgate 7). Prosjektet består av at eksisterende støp/asfalt + membran fjernes. Deretter skal dekke tekkes på nytt, kondensisoleres, vannbåren varme lagt i rør samt nytt selvbærende dekke.

Med en slik løsning er målet selvfølgelig å få et tett dekke, via vannbåren varme er også målet å redusere ansamlinger av snø oppå parkeringsdekke. Med dette spares Olav Thon Eiendom utgifter med for eksempel snømåking m.m.

Utførelse

– Forberedende arbeider som fjerning av installasjoner, eksisterende asfalt/støp, membran m.m. utføres Olav Thon Eiendom AS selv.

– Legging av Derbigum GC 5mm utføres ved hjelp av Derbigums nye Minimax.

– Blikkarbeider samt dilitasjonsfuger langs gesimser utføres også av Nortekk