Reset password

Rehabilitering av tak med ny takmembran og blikkenslagerarbeider i Oslo

Rehabilitering av tak med ny takmembran og blikkenslagerarbeider i Oslo

01.03.2020

I løpet av høsten 2019 utførte Nortekk omtekking av to blokker i Sameiet Bjørn Stallaresvei 3-9 og Trondheimsveien på Sinsen i Oslo med ny takmembran og blikkenslagerarbeider

Rehabiliteringsarbeidet ble gjennomført som en totalentreprise med taktekkere, blikkenslagere, murerer og rørlegger. 

Det ble tatt prøver av undertaket før oppstart hvor eksisterende isolasjon i taket viste seg å være fullt av vann. Utettheter rundt piper og gjennomføringer hadde gjennom flere år gjort at taket lå delvis under vann. Gammel grytetekking på undertaket gjorde at omfanget av lekkasjen inn i bygget ikke hadde vært større. 

Takene ble derfor delvis utbedret med ny isolasjon pga fukt i konstruksjonen. Det ble lagt ny tekking med Derbigum SP på begge tak. Piper ble rehabilitert for småskader i puss og tegl, samt nye beslag på gesimser og gjennomføringer.