Reset password

Redusert varmetap og isdannelser med Benders Palema takstein

Redusert varmetap og isdannelser med Benders Palema takstein

30.06.2020

På dette prosjektet i Sigurdsgate 16 A i Lillestrøm slet kunden med isdannelser på taket som følge av varmetap.

Kunden hadde et eldre tak kombinert med isdannelser som følge av varmetap. Det er vanskelig å få gjort noe med varmetapet så lenge det ikke tilleggsisoleres. Den vanligste årsaken til varmetap innenfra er manglende/lite isolasjon, utilstrekkelig lufting av taket, eller luftlekkasjer gjennom utettheter i dampsperren. Årsaken kan også være en kombinasjon av flere uheldige forhold. 

Dermed ble vår målsetning å få bedre lufting for å redusere disse isdannelsene. Tidligere tak besto av under- og overliggere uten sløyfer. Det ble derfor benyttet diffusonsåpent duk lagt rett på undertaket, deretter sløyfer og lekter for å få lufting på plass. Vindskier ble byttet og montert i korrekt ny høyde. 

Kunden falt for Benders Palema dobbeltkrummet betongtakstein. Denne taksteinen er meget allsidig og har et klassisk utseende. Fordelen med denne type takstein er at den er lett å legge. 

På dette prosjektet ble det montert plastbelagte ståltakrenner fra Lindab samt alle beslag i plastbelagt stål. Avslutningsvis ble det montert stigetrinn opp til pipa. 

Betongtakstein har normalt en levetid som går langt ut over garantiårene. Kunden har nå redusert varmetapet sitt, samtidig fått et flott nytt tak som kan ligge i mange år fremover.