Reset password

Radisson Blu Holbergsgate 30

Radisson Blu Holbergsgate 30

29.02.2020

Holbergsgate 30 – 3etg

2800m2 Fjerning av kulestein, blomster, heller og tremmer m.m

Isolering 30mm steinull, tekking av blomsterkasser med nye overløp, tekking av flate, nye sluk, ny beplantning

1-lags tekking Derbigum Sp AR (Antiroute) , Derbicolor grå

Montering av blikk, heller, sedum , elvestein, tremmer m.m