Reset password

Nordahl Bruns gate 1 c, 2004 Lillestrøm

Nordahl Bruns gate 1 c, 2004 Lillestrøm

30.12.2019

Vårt andre referanseprosjekt ble montert tirsdag 16.02.2016 i Nordahl Bruns gate 1c, 2004 Lillestrøm.
14 stk solcellepaneler ble montert over ny takstein.
Anlegget vil produsere ca.3 800 kWh i året etter beregninger som er gjort for takets beliggenhet og klima.
Støtte i fra Enova på dette i Lillestrøm vil ligge på Kr. 10 000,( som er maksbeløp i Akershus ) + 1250,- pr.kW ( dette anlegget er på ca. 4 KW)
1250,- X 4 kW = 5000,- + 10 000,- = Totalt Kr.15 000,-
På en tilsvarende montering i Oslo så får man igjen hele 40 % av investeringen noe som ville utgjort ca.Kr.35 000,- på et tilsvarende anlegg som dette.

Skal du skifte tak, så vil det lønne seg ytterligere å montere solceller samtidig. Dette fordi man da allerede har stillas og taksikring på plass.
Solceller er fremtidens fornybare kilde – Be oss om pris på ditt prosjekt nå.