Reset password

Fet Arena og Fet Barnehage

Fet Arena og Fet Barnehage

29.08.2017

Fet Arena

Isolering og tekking av tak 3650 kvm utført sommeren 2017.

Kunde: Backe Romerike

Isolasjon: Glava takisolasjon.

Taktekking: Bauder Pro-40 1- lagstekking .

 

Fet Barnehage

Isolering og tekking av tak 1160 kvm utført vinter/ vår 2017.11.01

Kunde Backe Romerike.

Isolasjon Glava.

Taktekking Bauder uls-30 og pro-40 to-lagstekking.