Reset password

Fantastisk Sunstyle soltakskifer på Sollihøgda!

Fantastisk Sunstyle soltakskifer på Sollihøgda!

30.12.2019

På dette taket i Holeveien 78 på Sollihøgda ble det montert Sunstyle soltakskifer.Etter at taket ble lagt stoppet mange billister opp for forhøre seg om mulighetene Sunstyle kunne gi. Det fanget stor oppmerksomhet og interesse og førte til mange flere nye tak med denne soltakskiferen.

Litt om prosjektet.

Skrå tak – 9,3 kW anlegg som vil produsere opp mot 10 000 kWh årlig ved optimale solforhold.

Sunstyle soltakskifer – Når det estetiske teller ved montering av solceller!

Her har vi montert ett 9,3 kW anlegg på sørsiden av taket.
Dette vil produsere opp mot 10 000 kWh ved optimale solforhold pr.år.
På nordsiden av taket er det montert såkalte “dummies” skiferplater, de er helt like når det kommer til utseendet som solcellene er.