Reset password

Nortekk fornyer Miljøfyrtårn-sertifiseringen

Nortekk fornyer Miljøfyrtårn-sertifiseringen

15.12.2023

Bærekraft er viktig for oss i Nortekk. Derfor har vi i flere år vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Nå er vi resertifisert, denne gangen etter de nye kriteriene for bygg- og anleggsbransjen. Å være Miljøfyrtårn er ikke bare bra for miljøet, det gir også reduserte kostnader.

Siden 2014 har Nortekk innrapportert sine miljødata, og ved måle egne miljødata klarer vi å skape positive endringer og sette i verk konkrete tiltak.

- Vi har satt konkrete og tydelige mål. Med styringsverktøyet til Miljøfyrtårn kan vi enklere definere hva vi vil oppnå og hva vi bør prioritere for å nå målene våre, forteller Mette Johanssen, administrasjonssjef i Nortekk.

Bygg, eiendoms- og anleggsektoren står for over 40 % av alle ressurser i form av materialer og energi.  Sektoren produserer også store avfallsmengder, og står for rundt 36 % av alle klimagassutslipp (15 % av norske klimagassutslipp).  For å være en del av løsningen har Miljøfyrtårn utviklet nye og oppdaterte kriterier for bygg og anlegg, som dekker bransjens miljøaspekter i egen drift og i verdikjeden. Det er disse nye kriteriene Nortekk er sertifisert etter.

De nye kriteriene bidrar blant annet til at vi reduserer klimautslippene, øker ombruken og minimerer avfallet. Nortekk har rapportert sine miljødata siden 2014, og ved å måle egne miljødata klarer vi å skape positive endringer og sette i gang konkrete tiltak.

- Nortekks vesentlighetsanalyse har avdekket hvilke aktiviteter vi utfører som påvirker klima- og miljø mest. Den hjelper med å avdekke områder hvor vi faktisk kan gjøre en forskjell, og hvor vi bør legge ned miljøinnsatsen. Blant aktivitetene som blir målt og fulgt nøye opp er spesielt drivstofforbruk og avfallsmengder, fortsetter Johanssen.

I samspill med Miljøfyrtårns nye felleskriterier, gir de nye kriteriesettene for bygg- og anleggsbransjen virksomheter gode verktøy og hjelpemidler for å jobbe med kontinuerlig forbedring. Det innebærer at en virksomhet som er sertifisert etter de nye kriteriene skal sette seg mål og ha tiltak for:

  • avfallsreduksjon og økt ombruk,
  • reduksjon av utslipp fra kjøretøy, fartøy, maskiner og utstyr ifm. oppdrag, 
  • begrensning av klima- og naturrisiko.

I tillegg skal virksomheten jobbe med optimalisering og valg av energibærere for transport og energi, miljøvennlige innkjøp, produkter og tjenester, naturmangfold og arealbruk, ledelse og arbeidsmiljø.