Reset password

Nå kan solceller på taket gi bedre rente enn banken

Nå kan solceller på taket gi bedre rente enn banken

13.06.2018

Dyrere strøm og billigere solceller gjør nå solkraft vesentlig mer lønnsomt enn før. Ola Ødegårds strømregning for mai endte på 550 kroner i inntekt.

– Det var en «no-brainer», synes jeg.

Ola Ødegård myser mot solen som bader det sørvendte taket hans. Der, 210 meter over havet nord for Oslo sentrum, ligger 41 paneler og sluker energi som forvandles til strøm og brukes i Ødegårds elbil, varmtvannstank og vaskemaskin. I tillegg pipler noen kilowatt ut på det elektriske nettet.

– Elektrisitet tar jo alltid korteste vei. Da er det den nærmeste naboen som får strøm fra meg først, sier Ødegård.

For ganske nøyaktig to år siden slo han til, og installerte solcelleanlegg for 160.000 kroner på taket. Oslo kommune subsidierte rundt 60.000 kroner av regningen.

– Om det gikk opp i opp, skulle jeg være fornøyd, sier Ødegård.

Oslo har avsluttet subsidiene, men Enova gir inntil 28.750 kroner i støtte til solcelleanlegg på private hytter og hus.

Har halvert anslått innsparingstid

Så langt ser det ut til at det vil gå langt bedre enn «opp i opp».

Samlet strømpris, inkludert kraftpris, nettleie og avgifter, har på to år steget med rundt 21 prosent, fra 88 øre pr. kWh i gjennomsnitt på nyåret i 2016 til 106,4 øre på samme tid i år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

– På de to årene har jeg produsert 19.000 kilowatt, som er 19.000 sparte kroner, sier han.

Ødegård regnet med at det skulle ta 20 år å spare inn investeringen. Nå mener han det bare vil ta halvparten så lang tid.

– Det er selvsagt fint å vite at det regner seg hjem en dag, men om det tar 15 eller 25 år, er ikke så viktig.

– Sol er bedre enn banken

Øystein Holm i Multiconsult gir råd og beregninger for bedrifter og offentlige aktører som vurderer store solcelleanlegg. Han har vært positiv til solkraft i over 20 år, og nå ser han at det endelig også kan bli en lønnsom investering for vanlige boliger.

– Man bør være årvåken overfor argumentene til noen av dem som kanskje selger dette litt for hardt. Men nå er det hyggelig å endelig kunne si at sol er bedre enn banken. Det har ikke vært så åpenbart før, sier Holm.

Han viser til beregninger i en rapport som Multiconsult og Asplan Viak har utarbeidet for Solenergiklyngen, hvor 58 bedrifter og 9 forsknings- og utviklingsaktører er med.

Beregningene viser at et typisk solcelleanlegg under gitte forutsetninger kan gi eieren en rente på over 5 prosent.

Til sammenligning ligger bankenes beste sparerenter og boliglånsrenter på mellom 2 og 2,5 prosent.

Dersom forutsetningene i beregningen slår til, vil det altså for slike huseiere være mer lønnsomt å investere i solceller på taket enn å putte pengene i banken eller nedbetale boliglånet.

FAKTA: FORUTSETNINGER FOR BEREGNINGEN

  • Investering på 48.000 kr (fratrukket Enova-støtte på 14.000 kr).
  • Et sørvendt skråtak på 20 kvadratmeter med 12 paneler.
  • Levetid for anlegget på 30 år, men med svekket ytelse etter hvert.
  • Vekselretteren (som omformer likestrøm til vekselstrøm, også kalt inverteren) skiftes én gang i løpet av perioden.
  • Strømpris på 97 øre nå med 3 prosent årlig stigning.
  • All strømmen brukes eller selges.

 

– Det går mot høyere strømpris så langt vi kan se

Holm mener beregningene, inkludert en prisvekst for strøm på 3 prosent årlig, er realistiske, men heftet med en del usikkerhet.

– Det går mot høyere strømpris så langt vi kan se. Når vi kobler oss sterkere til kraftmarkedet på kontinentet må vi forvente oss priser nærmere det europeiske nivået. Samtidig gjøres det store investeringer i strømnettet som vil gi dyrere nettleie, sier Holm, som påpeker at regnestykket for solceller på privatboliger ser helt annerledes ut enn for bare noen år tilbake.

Han presiserer at det er store variasjoner i installasjonskostnader og hvor mye man får ut av solcellene på ulike tak.

Samtidig understreker han viktigheten av at man må sette opp sitt eget regnestykke med riktige forutsetninger når man vurderer en slik investering.

Nettleien kan måtte legges om

Uten Enova-støtten ville investeringen gitt en rente på 3,5 prosent.

Holm mener solceller er blitt så mye billigere at behovet for subsidier på sikt kan falle bort.

– I mange land lenger sør er støtten avviklet, fordi det er blitt et selvgående marked med mye bedre rente enn banken, sier Holm.

Utviklings- og markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova sier støtten vil leve frem til sol blir lønnsomt på egen hånd.

– Dette handler om læring og utvikling av solkraft som en aktuell energikilde for norske forhold, sier han, men vil ikke spekulere om når lønnsomheten er god nok til at støtten fjernes.

Leistad har gått gjennom Multiconsults regnestykke, og er ikke uenig i tallgrunnlaget, men:

– Sol varierer mye. Med mindre man installerer batterier, er man like avhengig av elnettet som før. Dersom man tenker seg at alle skaffer seg solcellepaneler må nettleien fordeles på en annen måte enn i dag, sier han, og påpeker at selve kraftprisen bare utgjør en del av den totale strømkostnaden.

Nå får du støtte til solceller også på hytta

Denne uken utvidet Enova støtteordningen til også å omfatte fritidsboliger.

Hovedutfordringen er ikke selve strømforbruket, men at mange bruker mye strøm samtidig, som i påsken, pinsen og andre populære hytteperioder.

Pågangen er tre ganger så stor som i fjor

Andreas Thorsheim har i drøyt to år drevet selskapet Otovo, som selger solcelleanlegg til privatboliger.

– I starten fikk vi med oss de miljøbevisste som hadde tenkt på solceller en stund. Nå er det blitt allemannseie, sier han.

I 2016 falt prisene på solcellepaneler kraftig. Thorsheim hevder det er liten grunn til å forvente markante prisfall fremover, ettersom utstyret nå utgjør bare en tredjedel av totalprisen.

– Panelene er blitt billigere hvert år, men elektrikeren koster det samme, sier Thorsheim.

– Svinger pågangen med strømprisen?

– Ja, strømprisen var i vinter den høyeste på mange år. I de fire første månedene av 2018 hadde vi cirka tre ganger så mange henvendelser som i samme periode i fjor. 

Vekst tilsvarende 15 fotballbaner

Men også fjoråret ga kraftig vekst for bransjen. I 2017 ble det installert 18 megawatt-peak (MWp), som tilsvarer forbruket til 765 husholdninger i Norge. Økningen var på 59 prosent, ifølge rapporten fra Multiconsult.

Mye av veksten er det store næringsbygg som står for, men mer enn 500 privatboliger installerte solceller i fjor, ifølge Enova.

– Men med en investering på flere titusenvis av kroner er vel dette mest for villaeiere med god råd?

– Nei, du trenger ikke ha 100.000 kroner liggende. Du kan låne penger av banken, og dermed bytter du ut strømutgifter med å betale avdrag og renter frem til anlegget er nedbetalt. Etter dette, har du gratis strøm, sier Thorsheim.

Som Aftenposten skrev for noen dager siden, er strømprisen for tiden langt over normalen. Analytikere venter «eksepsjonelt høy» strømpris gjennom sommeren.

I tillegg melder Meteorologisk institutt at de på Blindern aldri har målt så mange soltimer i mai måned.

Dette har forkortet innsparingstiden for solcelleeiere som Ødegård.

– I mai produserte vi 550 kilowatt mer enn vi trengte selv. Da får vi avslag på nettleien fordi vi ikke belaster nettet, og vi får inntekter fra strømmen vi selger, sier han, mens han fyller opp elbilen med egenprodusert, fornybar elektrisk kraft.