Reset password

Nå er lønnsomheten stor for solcelleanlegg på taket!

Nå er lønnsomheten stor for solcelleanlegg på taket!

15.02.2023

Strømkrisen har gitt en solid økning i installering av solpaneler på tak i Norge. I 2022 ble det innstallert 7691 nye solanlegg. Noe som er mer enn en tredobling fra året før.

Lønnsomheten til solcelleanlegget må jo beregnes ut fra investeringskostnad og forventet inntjening. Samtidig vil jo produksjonen avhenge av anleggets effekt, årlig degradering, og solinnstråling på taket. Strømprisene spiller selvsagt også en viktig rolle her. Be oss i Nortekk om prosjektering av ditt prosjekt. Da vil du få det best mulige alternativet som er tilpasset ditt tak. Vi vil gi deg et forslag med lay out og oversikt over panelene samt forventet kWh årlig. 

Det avgjørende er at dette er en langsiktig investering.

Å vente 10 år på at man skal gå i null er jo lenge for noen, men hvis anlegget lever i 30-40-50 år så har man jo i praksis gratis strøm når anlegget er nedbetalt.

Nettopp derfor anbefaler vi ikke sol på taket til dem som har presset økonomi og kort bohorisont, med hovedformål å raskt spare penger på strømregningen – til det er solpaneler en for stor investering. Men vi anbefaler alle som har mulighet til å legge solpaneler på taket om å gjøre det. Det er lønnsomt på sikt, og ikke minst fremtidsrettet. Om du selv flytter før det blir lønnsomt, så vil boliger med gratis strøm fra taket neppe være vanskelig å selge videre fremover.