Reset password

Lønnsomt med solenergi!

Lønnsomt med solenergi!

03.03.2020

Solenergi vokser raskt verden over. I takt med at teknologien blir bedre og billigere, og regelverket endres, vil det å produsere og selge sin egen strøm bli stadig mer vanlig.

Prosumenter er betegnelsen på aktive forbrukere av strøm som, i tillegg til å kjøpe strøm fra markedet, også produserer strøm til eget forbruk og selger overskuddet tilbake til markedet. Snart kan det lønne seg for forbrukere å selv bli energiprodusenter.

Solenergi er et marked i vekst

Energimarkeder verden over er i endring. Stadig flere forbrukere produserer, eller ønsker å produsere, energi til å dekke hele eller deler av eget forbruk. Solceller, som for bare få år siden i stor grad var forbeholdt hyttebruk, har nå blitt allemannseie.

I løpet av ett år i Norge mottar vi rundt 15 000 ganger mer energi fra sola enn det vi forbruker. Denne energien kan utnyttes av en solfanger til å produsere varme, eller av solceller til å produsere elektrisitet. Dette er det stadig flere som gjør. Solenergi er et marked i kraftig vekst, og siden 1998 har markedet for solenergiløsninger hatt en årlig vekst på om lag 40 prosent.

Aldri har det vært installert så mye solenergi i Norge som i 2018, hele 29 prosent mer effekt sammenliknet med 2017. Selv om solcellepaneler har blitt billigere og bedre, er det fortsatt en investering gjort ut fra et langsiktig perspektiv. For mange er interesse for teknologi, klimahensyn og selvforsyning et viktigere insentiv enn kortsiktig avkastning.