Reset password

Installasjon av solcelleanlegg krever tverrfaglig kompetanse!

Installasjon av solcelleanlegg krever tverrfaglig kompetanse!

07.03.2018

Et solcelleanlegg er både en elektrisk installasjon og en bygningsteknisk installasjon. Installasjon av et solcelleanlegg krever tverrfaglig kompetanse – dette er spesielt viktig når det gjelder bygningsintegrert solenergi.

For å få gode anlegg og en trygg vekst i solcellemarkedet, er det altså viktig med et tosidig fokus – både på elsikkerhet og på bygningsteknisk riktig utførelse. Seriøse aktører i bransjen passer på at det er en fornuftig og riktig fordeling av arbeidsoppgaver mellom elektrikere og de som utfører den mekaniske delen av installasjonen. En solcelleentreprenør vil ofte sørge for at installasjonsteamet består av folk med forskjellig faglig bakgrunn for å sikre kvalitet. Og så er det selvfølgelig slik at installasjon av solceller som regel involverer arbeid i høyden, hvilket betyr at riktige HMS-rutiner må være på plass og følges.

Solcelleentreprenøren må ha faglig kompetanse som ivaretar krav til riktig bygningsteknisk utførelse, og har ansvar for at det ikke oppstår vannlekkasjer, at bygget tåler vekten av snø og solceller, og at det blir beregnet riktige vindlaster. Solcelleentreprenøren må også vurdere risiko ved takras for solceller på skråtak, og evt. sørge for at sikringstiltak gjennomføres. Når det gjelder fasadesystemer må det gjøres en vurdering av om installasjonen krever bruk av sikkerhetsglass, og solcellene skal sikres mot at de faller ned og skader tredjepart. Firmaer som tilbyr solkraftanlegg må være, eller ha tilknyttet, en elektroinstallatør (både prosjekterende og utførende) som er registrert i DSB sitt elvirksomhetsregister.

I likhet med andre bransjer i stor utvikling, er det noen utfordringer i forhold til grenseoppgang mellom ulike kompetanseområder og følgelig diskusjoner om hvordan disse best bør løses. Her ønsker Solenergiforeningen å bidra til en konstruktiv dialog, og vi ønsker velkommen innspill om både problemstillinger som dukker opp, og betraktninger om hvordan disse bør løses.

Om veiledere: 

Solenergiforeningen, Nelfo, DSB, NEK og REN samarbeider om en veileder innen solceller og elsikkerhet. Denne kan brukes av byggherrer, prosjekterende, utførende, med flere. Solenergibransjen v/ Solenergiforeningen og Solenergiklyngen jobber i tillegg med å få på plass en veileder for bygningstekniske forhold. Begge disse veilederne planlegges ferdigstilt i løpet av 2018.