Reset password

Hvorfor handle hvitt?

Hvorfor handle hvitt?

27.10.2020

Når du som forbruker handler varer og tjenester hvitt, gir du rettigheter til deg selv og andre. Handler du hvitt kan du både kreve kontrakt, å få betale via bank, og dokumentasjon på utført arbeid.

I tillegg får den som utfører arbeidet rettigheter han eller hun ellers ikke ville hatt krav på. Dette kan for eksempel være rett til sykepenger, pensjonsopptjening og flere andre sosiale rettigheter.

Ved å handle hvitt bidrar du også til et godt arbeids- og næringsliv der forbrukere og arbeidstakere har gode rettigheter og bedrifter konkurrerer på like vilkår. Du bidrar med penger til fellesskapet, som igjen fordeles på veier, skoler og sykehjem. Slik får vi alle et godt samfunn å bo i.

Flertallet handler hvitt

I undersøkelsen gjort av Opinion i 2018 kommer det frem at 10 prosent kjøper svart arbeid. Det er en nedgang fra 14 prosent i 2016. Den vanligste årsaken til å ikke kjøpe svart arbeid er at man generelt ikke ønsker å kjøpe svart og at det er ulovlig. Det er en relativt stor andel som vektlegger at de ønsker å bidra til fellesskapet. Denne årsaken fordeler seg jevnt på mellom menn og kvinner og mellom ulike aldersgrupper.

Nettsiden Handlehvitt.no er en allianse mellom Kommunenesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)Landsorganisasjonen (LO)Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)Hovedorganisasjonen for Universitets- og høyskoleutdannede (Unio) Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) og Skatteetaten.

Alliansen jobber forebyggende og holdningsendrende mot svart økonomi.

Les mer om fordelene med å handle hvitt her. https://www.handlehvitt.no/