Reset password

Enova styrker støtteordningen, og tilbyr mer støtte til det energi- og klimatiltaket flest folk vil ha

Enova styrker støtteordningen, og tilbyr mer støtte til det energi- og klimatiltaket flest folk vil ha

03.02.2022

Vi øker maksstøttesatsen og hvor mye støtte du får per installert kilowatt (kW) for å stimulere til at flere tar i bruk og tester ut større solcelleanlegg i boligmarkedet, samtidig som vi lanserer støtte til smart strømstyring. Disse tiltakene er både hver for seg, og i kombinasjon, meget smarte klimavalg, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Enova lanserer nå støtte til disse nye tiltakene.

Smart strømstyring: Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger.

Solcelleanlegg: Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Fra 1. februar får du 2.000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Tidligere var det 1250 kroner opp til 15 kW. Det betyr at de største anleggene kan nå få inntil 47 500 kroner totalt.

Smart varmtvannsbereder: Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en varmtvannsbereder med styring. En smart varmtvannsbereder reduserer ikke energibruken, men passer på at oppvarmingen av vann skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris.

Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg: Du kan få inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Totalt kan du få inntil 40 000,- kroner i tilskudd.

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier: Et borettslag eller boligsameie kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om tiltak som kommer klimaet til gode. Tiltak som kan kartlegges kan være for å redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp (som for eksempel ombrukskartlegging) samt også muligheten for lokal energi produksjon (som for eksempel varmepumper eller solenergi) Ordningen blir søkbart i løpet av februar 2022.