Reset password

Legge nytt tak

Nortekk har lagt tak på norske bygg i over 30 år. Næringsbygg, boligblokker, privatboliger, skråtak og flate tak. Vi har erfaringen og ekspertisen som sikrer at du får et tak som holder i mange år.

Taket er kanskje den viktigste delen av et bygg. Et tett tak er en forutsetning for at resten av huset skal fungere. Nortekk har over 50 håndverkere innen taktekker-, tømrer-og blikkenslagerfaget som sørger for at takene vi tekker holder bygget tørt i årevis.

Taket kalles ofte den femte fasade. Det betyr at man må legge like mye arbeid i prosjektering og utførelse av taket som i de andre fire fasadene.

Taket har flere ulike oppgaver, hovedsakelig disse:

  • Regn og smeltevann skal ledes bort
  • Varmegjennomgang skal begrenses
  • Fuktig inneluft skal ikke kunne trenge ut i taket
  • Støygjennomgang skal være minimal
  • Taket skal kunne motstå mekaniske påkjenninger
  • Omgivelsene skal være trygge for snøras
  • Brann skal ikke spres

Takkonstruksjonen
Før man tar stilling til hvordan takkonstruksjonen skal utformes og konstrueres, må den prosjekterende ha omfattende kunnskaper og viten om så vel statiske som bygningsfysiske krav. Kravene må tilfredsstilles for å få et sikkert og funksjonelt tak. De statiske beregningene må selvfølgelig være i orden. Det må sikres at takkonstruksjonen ikke får større nedbøyninger enn de tillatte. Nedbøyninger, svanker og ujevnheter i underlaget vil kunne påvirke fallforholdet på ferdig tekking. Det må tas hensyn til forventede bevegelser som f.eks. ved dilatasjonsfuger og mellom byggeelementer av forskjellige slag. Man må også ta hensyn til bygningsfysiske forhold som kan forventes å oppstå i takkonstruksjonen.

Taktekkinger på flate tak utføres i dag i stor grad som varme tak med takbelegget direkte på et isolasjonsmateriale. Prosjekterende må vurdere myndighetenes krav til takets isolasjonsevne og brannklasse, og ut fra dette velge riktig kvalitet og spesifikasjon. Det er også viktig for takkonstruksjonens funksjon at isolasjonsmaterialene som velges har nødvendig trykkstyrke iht. SINTEF Byggforsk anbefalinger, gode aldringsegenskaper samt termiske og fuktbetingede egenskaper.