Reset password

Sørumsgata 67 A, Lillestrøm

Sørumsgata 67 A, Lillestrøm

02.12.2018

Nytt taksteinstak og integrerte solceller i taket.

Omtekking av tak og montering av 33 stk stående integrerte solceller.

Størrelsen på anlegget er på ca.9,8 kW. Estimert energiproduksjon vil ligge på ca.10-11 000 kWh årlig.

Ferdig November 2018.