Reset password

Sameiet Bjørn Stallaresvei 3-9, Oslo

Sameiet Bjørn Stallaresvei 3-9, Oslo

01.03.2020

Rehabilitering av blokker på Sinsen med ny takmembran og blikkenslagerarbeider.

Høsten 2019 utførte Nortekk omtekking av to blokker i Bjørn Stallaresvei og Trondheimsveien på Sinsen i Oslo.  Arbeidet ble gjennomført som en totalentreprise med taktekkere, blikkenslagere, murerer og rørlegger. 

Det ble tatt prøver av undertak før oppstart hvor eksisterende isolasjon i taket viste seg å være fullt av vann. Utettheter rundt piper og gjennomføringer hadde gjennom flere å gjort at taket lå delvis under vann. Gammel grytetekking på undetaket gjorde at omfanget av lekkasjen inn i bygget ikke hadde vært større. 

Takene ble derfor delvis utbedret med ny isolasjon pga fukt i konstruksjonen. Ny tekking med Derbigum SP på begge tak. Piper ble rehabelitert for småskader i puss og tegl, samt nye beslag på gesimser og gjennomføringer.