Reset password

Holsteinveien 29 Oslo

Holsteinveien 29 Oslo

29.09.2016

I Holsteinveien monterte vi 30 stk integrerte 250 W solcellepaneler på taket.

Her fikk kunden montert et 7,5 kW anlegg. Den estimert energiproduksjonen på dette type anlegg er satt til ca. 8000 kWh pr år.

Dette taket ble lagt i august/september 2016