Reset password

Holeveien 78, Sollihøgda

Holeveien 78, Sollihøgda

30.12.2019

Skrå tak – 9,3 kW anlegg som vil produsere opp mot 10 000 kWh årlig ved optimale solforhold.

Sun style soltakskifer – Når det estetiske teller ved montering av solceller!

Her har vi montert ett 9,3 kW anlegg på sørsiden av taket.
Dette vil produsere opp mot 10 000 kWh ved optimale solforhold pr.år.
På nordsiden av taket er det montert såkalte “dummies” skiferplater, de er helt like når det kommer til utseendet som solcellene er.
Fantastisk flott tak som virkelig vekker oppmerksomhet i nabolaget!