Reset password

Høgdaveien 14, Vestby

Høgdaveien 14, Vestby

02.03.2020

Nytt solskifertak Sunstyle – integrerte solceller i taket.

Omtekking av tak og montering av Sunstyle soltakskifer. Størrelsen på anlegget er på 4 kW. Estimert energiproduksjon vil ligge på ca 4-5 000 kWh årlig.

Anlegget er lagt i samarbeid med Otovo.