Reset password

Takstein

Uavhengig av valg – takstein gir huset god beskyttelse mot vær og vind, og i tillegg får du et vakkert tak. De ulike produsentene av takstein tilbyr produkter i forskjellige farger og med ulike overflater. Vi gir deg det store utvalget – og de gode rådene.

På det norske markedet selges det for det meste betongtakstein, men også tegltakstein er populært. Vi leverer uansett takstein til markedets laveste priser!

Kort om forskjellen på takstein laget av betong og tegl?

Hovedforskjellen på de to typene takstein er i all hovedsak prisen og levetiden. Likevel selges begge typer med 30 års garanti som er gjeldende for taksteinens bruddstyrke, vanntetthet og frostsikkerhet. Betongtakstein er en blanding av sand og sement, mens tegltakstein er brent leire og er laget av materiale fra naturen. 

Willem Henninger

Spør vår selger Willem om takstein

TelefonEpost

Man kan få takstein med ulike grader av glans, men felles for glasert teglstein er at glaseringen er brent inn i taksteinen på godt over tusen grader. Den mest vanlige varianten er den blanke, sorte typen – men det finnes også mange andre farger og glansgrader. 

Tegltakstein

 • Glasert tegltakstein – holder lengre på sin sterke glans.
 • Engobert tegltakstein – mindre glans. Lang levetid.
 • Naturell tegltakstein – ubehandlet og matt. Lang levetid.
 • Flat tegltakstein – glasert og matt (brukes ofte på funkishus).

Betongtakstein

 • Behandlet betongtakstein – malt på overflaten med akrylmaling.
 • Ubehandlet betongtakstein – kun akrylfarge i sement, ikke på overflaten.
 • «Ru» betongtakstein – malt overflate med steingranulat. Matt utseende.
 • Antikk betongtakstein – tofarget overflate. Eksempelvis sort og rød.
 • Flat betongtakstein – malt på overflaten med akrylmaling (brukes ofte på funkishus).

Overflatemalt, dobbelt krummet betongtakstein er den mest solgte taksteinen i Norge. Den er sterk og robust og passer like godt på nye som gamle hus. Et godt eksempel er Zanda Protector.

Hva bør sjekkes før du går til innkjøp av takstein?

Tåler taket ditt at det legges takstein på det? Dersom du ikke allerede har takstein på taket ditt, er det viktig å forsikre seg om at taket er egnet for det. De to viktigste faktorene som spiller inn er:

 • Vekt
 • Vinkel

Takstein veier forholdsvis mye. Betongtakstein veier om lag 45-50 kg per kvadratmeter. Teglstein er noe lettere, men ikke nok til at den går i en annen kategori når det kommer til klassifisering av hva taket tåler. 

Har du et lett tak i dag, som for eksempel takplater, er det sannsynlig at taket ikke vil ha tilstrekkelig bæring til å tåle en belastning med vekten av takstein. Man må da forsterke takstolene før man før man setter i gang med å legge takstein. Dette vil øke kostnaden betraktelig, sammenlignet med å legge om til et lignende lett tak som det man har fra før.

For å i det hele tatt kunne legge takstein, kreves det også at taket er forholdsvis skrått. Betongtakstein kan legges helt ned til 15 grader. For tegltakstein gjelder minimum 22 grader i værutsatte strøk, og 18 grader i områder med mindre vind.

Husk undertaket

Skal man legge nytt tak, vil man nesten alltid montere nytt undertak samtidig. Undertakets oppgave er å forhindre at fukt i form av kondens og eventuelle lekkasjer på taksteinen trenger inn gjennom taket og sikrer at huset forblir tørt. På bakgrunn av dette anbefaler Nortekk alltid å legge et så godt undertak som mulig, for både å oppnå bedre isolasjon og lekkasje-beskyttelse. 

Det er smart å tenke langsiktig, og heller betale noen kroner ekstra for en god underlagspapp og undertak når man forbereder et prosjekt av denne typen.

Hvordan monteres takstein?

Taksteinen monteres på lekter på taket. Her monteres taksteinen på og "låser" hverandre nedenfra og opp. For å øke motstandskraften mot hardt klima, festes steinen med klips, spiker eller skruer til lektene. Hvordan dette gjøres, avhenger av hvilken type takstein som brukes og hvor utsatt taket er for sterk vind. Lektene ligger vanligvis på et undertak av tre med underlagspapp. 

Hvorfor velge takstein kontra andre takprodukter?

Taket er boligens mest utsatte fasade og utgjør husets viktigste beskyttelse mot vær og vind. Det er derfor uforståelig at nettopp taket er husets mest forsømte del i forhold til bygging og vedlikehold av dagens boliger.

Sammenlignet med andre taktettings-materialer, kan ingenting måle seg mot betongtakstein med hensyn til styrke, funksjon og levetid. Når man i tillegg vet at opptil 70 prosent av utgiftene ved en boligs levetidskostnader er knyttet til vedlikehold, er det godt å vite at takstein er tilnærmet vedlikeholdsfri og kan ligge urørt i år etter år på taket ditt.

Nortekks argumenter for å velge takstein til ditt hus.

 • Nærmest vedlikeholdsfri.
 • Svært prisgunstig.
 • Enkel montering. Ligger stabilt og man får alltid godt resultat.
 • Mange overflate-farger å velge mellom, samt gjennomfarget betong.
 • Tåler ekstremt mye. Vekt, vind og snølaster.
 • Lang og god garanti.
 • Takstein har perfekt passform (viktig for god tetting).
 • Ingen knirkelyder under temperatursvingninger. Hverken sol eller frost frembringer lyd.
 • Demper lyd (regn, flystøy etc.)
 • Tåler UV-stråling, og fargen falmes ikke av dette.

Hva koster et komplett tak?

Willem Henninger

Spør vår selger Willem om takstein

TelefonEpost

Mange faktorer spiller inn når man skal anslå hva ett komplett tak vil koste. De mest avgjørende er som følger:

 1. Valg av takstein - Det er som nevnt tidligere relativt store variasjoner når det kommer til pris på det norske markedet. Betongstein er rimeligere enn teglstein. Vi må understreke at det finnes variabler også innenfor disse to kategoriene. For eksempel er de billigste typene betongstein blant markedets rimeligste tak-materialer, mens betongstein av høyere kvalitet hører til en helt annen priskategori. Ved tegltakstein er glasert stein alltid dyrere enn naturell, ubehandlet stein. Konklusjonen er derfor at valg av takstein har stor innvirkning på totalprisen når det kommer til komplette tak.

 2. Størrelse - Større tak er åpenbart dyrere å legge enn de mindre. Likevel er det verdt å påpeke at større tak gjerne har en lavere kvadratmeterpris. Dette skyldes at visse utgifter (f.eks. transport, stillas, planlegging og prosjektering) er tilnærmet like, uavhengig av størrelsen på taket.

 3. Kompleksitet -Tak som er bratte, eller består av mange forskjellige flater, vil anses som komplekst. Noe som igjen gjør at prisen vil bli høyere fordi man trenger flere spesialprodukter. Det vil også medføre at man bruker lengre tid på selve monteringen.

 4. Ombygging av takets bæring - Betong og tegltakstein er tunge materialer. Hvis man ønsker å legge stein på et tak som tidligere har hatt et lettere tekke, som for eksempel takshingel eller takplater, må man potensielt forsterke takstolene. Dette vil medføre en betydelig merutgift.

 5. Valg av forhandler - Sørg for at du innhenter tilbud hos fagkompetente forhandlere. Det er svært viktig å sammenligne tilbud fra eventuelt flere forskjellige forhandlere på likt grunnlag. På den måten kan du være trygg på at du takker ja til en konkurransedyktig pris og at du har innhentet priser på alt du trenger til et komplett tak.