Reset password

Takshingel

Takshingel fåes i et utall farger og varianter, har lang levetid og er enkelt å vedlikeholde. Det kan derfor være et godt valg når det gamle takbelegget er modent for utskifting. Takshingel oppfyller alle krav som stilles til et moderne tak.

Takshingel er et godt valg. Det er sterkt, rimelig og enkelt å legge – og er et såkalt «gjør det selv»-produkt. Det kan legges raskt og med enkle verktøy. Ved å velge takshingel kan du spare store summer, og er derfor et populært valg for mange.

Med takshingel er taket sikret mot både frost, snø, regn, sol og vind.

Dette produktet kan brukes på de fleste bygg, hus og hytter.

Hvorfor velge takshingel kontra andre takprodukter?

Willem Henninger

Spør vår selger Willem om takshingel

TelefonEpost

Taket er boligens mest utsatte fasade og utgjør husets viktigste beskyttelse mot vær og vind. Det er derfor synd dersom taket er husets mest forsømte del i forhold til bygging og vedlikehold av dagens boliger.

Shingel har en svært lang levetid. Den er lett å montere selv, og har lav vekt. Mange takstoler i dag er ikke beregnet for takstein og snølast. Det gjør at shingel er en god løsning til denne type tak.

Nortekks beste argumenter for å velge takshingel

 • Svært prisgunstig
 • Enkel montering 
 • Mange overflatefarger å velge mellom
 • Tåler ekstremt mye – både vekt, vind og snølaster
 • Lang og god garanti
 • Ingen knirkelyder ved temperatursvingninger – hverken sol eller frost skaper lyd
 • Demper lyd (ikke tromming når det regner)

Icopal takshingel

 • Takshingel type s får du i flere farger: Kullsort, Teglrød, Skifer, Høst, Teglrød m/skygge og Grå m/skygge
 • Takshingel type - Valdres får du i farge Skifer
 • Takshingel type – Beito får du i farge Skifer

Katepal takshingel

 • Takshingel Classic KL (Type s) får du i farger: Svart, Rød, Grå, Brun og Grønn.
 • Lagerført Sort og Rød
 • Med takshingel Jassy kan du skape et interessant og variert fargespekter i forskjellige farger. Dette er bestillingsvare!

Antall m² pr. pakke 3.
Vekt pr. enhet 25 kg
Antall pr. pall 108 m²

Slik regner ut ditt arealbehov for takshingel

Dette er hva du må vite – for å finne ut hva du trenger for å legge takshingel.

 1. Antall kvadratmeter med tak
 2. Antall meter møne
 3. Antall meter gavl
 4. Antall meter takfot
 5. Antall meter kilrenne 
 6. Antall takhatter / piper
 7. Grader på taket
 8. Hvor mange lag takbelegg det ligger fra før

I tillegg må du avklare om det blir aktuelt med mønelufter eller nytt undertak.

Tak varer ikke evig. Hva du bør tenke på vedrørende takshingel.

Takshingel har en levetid på over 30 år. Når det skal byttes på taket, så dukker det ofte opp flere spørsmål. Er det mulig å skifte takshingel når det regner? Kan man legge ny shingel på gammel?

Det er mange ting som spiller inn i vurderingen av om man kan legge ny takshingel på gammel. For eksempel så må man ta i betraktning hvilken type shingel, takvinkelen og tilstanden på den eksisterende shingelen.

Det finner mange typer takshingel på markedet. Mest brukt er Skrå (Type S).

Dersom man ønsker å legge Skrå (Type S) på andre typer, må man fjerne det gamle, før man legger det nye.

Dersom takvinkelen er under 18 grader, må den gamle shingelen fjernes før du legger ny.

Kontroller taket for sopp og råteskader inne på loft. Skift ut råtne bord før ny shingel monteres på taket. Ved slike skader så anbefales det at fagfolk utfører dette.

Skal det skiftes ut gamle beslag og takrenner før ny shingel legges på? Det bør alltid vurderes å skifte gammelt beslag før man monterer den nye shingelen. Dette er fordi det er mer omfattende å skifte beslag senere.

Monter nytt takfotbeslag 9x11 på den gamle shingelen før ny legges på.

Ikke legg flere enn to lag med takshingel oppå hverandre. Dersom det allerede ligger to lag med shingel fra før, så må dette fjernes før det nye legges på. Da med nytt underlag og ny shingel.

Følg monteringsanvising eller video nøye.

Husk undertaket

Willem Henninger

Spør vår selger Willem om takshingel

TelefonEpost

Når du skal montere shingel skal det alltid brukes selvbærende taktro som undertak.

Kravene avhenger av klimaet i området bygget befinner seg, det vil si i forhold til de lokale snølastene i landet. Ved nytt shingeltak anbefaler Nortekk nytt underlag. Dette for å hindre inntrenging av nedbør i form av vann, snø og is i konstruksjonen – men også på grunn av isolasjonen. Dette vil forhindre fukt og råteskader.

I noen værutsatte områder skal det også brukes underlag. Det kan være lurt å montere underlagsbelegg på den nederste meteren mot takfot.

Hvordan monteres takshingel?

Hvis det ligger to lag med shingel – og du skal legge nytt:

 1. Fjern den gamle shingelen. Ta av vindskiene og skjær ca. 1,5 bortover møne. Kutt så nedover taket og fjern den utslitte shingelen. Ta eventuelt en barkespade eller en ishakke for å fjerne alle ujevnheter. Fjern takfotbeslaget og fei taket grundig.
 2. Når den gamle shingelen er fjernet, så legger du nytt underlag, som legges parallelt med takfot. Følg den hvite streken slik at du sikrer deg 10 cm overlapp. Underlaget stiftes/spikres sikk-sakk med 10 cm mellomrom.
 3. Fjern foliestripen på fotplaten og legg den i ett stykke langs takfoten. Se til at fotplaten stikker noen millimeter utenfor beslagskanten og stift fast på hver side av skjøten i klebefeltet. 
 4. Første shingelrad legges slik at tungene flukter med fotplatens nedre kant og dekker klebefeltene. Stift fast klebefeltet ovenfor hvert innsnitt og skjær av overflødig belegg utover vindskiene. Legg videre bortover og husk at all spikring skal kun være i klebefeltet og at tungene skal flukte med foregående rad.
 5. Lim fast pipemansjetten til underlagsbelegget. Ta av foliestripen på shingelrader som legges oppover og rundt pipen. I tillegg limes hver shingelrad. Til slutt fuges det godt, og taktekkingen fortsetter så helt opp til mønet.
 6. Fortsett taktekkingen slik at shingelradene overlapper hverandre på mønet. Fjern plastfolien og møneplatene og plasser de slik at de når ned til bunnen av innsnittet på øverste shingelrad. Stift fast med to pappspiker på hver side. Monter vindskiene. Taket er nå helt ferdig og vil i årevis gi en sikker beskyttelse mot sol, regn og snø.

Nyttig verktøy: Tommestokk, pappkniv, lim/teip, hammer, krittsnor.

Eventuelle utfordringer med tak

Kompleksitet. Tak som er bratte, eller består av mange forskjellige flater, vil anses som komplekse. Noe som igjen gjør at prisen vil bli høyere fordi man trenger flere spesialprodukter. Det vil også medføre at man bruker lengre tid på selve monteringen.

Ombygging av takets bæring. Betong og tegltakstein er tunge materialer. Hvis man ønsker å legge stein på et tak som før har hatt et lettere tekke som for eksempel takshingel eller takplater, må man potensielt forsterke takstolene. Dette vil medføre en betydelig merkostnad.

Valg av forhandler. Tilbudene man mottar fra ulike forhandlere, kan variere. Ofte er det dessverre slik at enkelte byggevarehus ikke har fagkompetanse nok til å sørge for at du får med deg alt du trenger for å ferdigstille ditt tak. Vi ser til stadighet at kunder mottar rimeligere tilbud hos useriøse forhandlere og lar seg friste – uten at de vet hva de ulike postene er og hva de egentlig trenger. Det er derfor svært viktig å sammenligne tilbud på likt grunnlag. På den måten kan du være trygg på at du takker ja til en konkurransedyktig pris.