Reset password

Takpapp

Det finnes mange fordeler ved å velge takpapp som taktekke. Takpapp er et rimelig alternativ som er vanntett, raskt å legge og som kan benyttes på flate tak. I tillegg kommer takpapp i flere farger som gjør mulighetene mange. Vi kan takpapp!

Hvorfor velge takpapp fremfor andre takprodukter?

Takpapp er rimelig – og i mange tilfeller det beste alternativet. Den vanligste bruken av takpapp er på hus med flate tak og pulttak – et tak som kun heller i én retning og der taket har lav vinkel. Tak under 10 grader er som regel takpapp det eneste alternativet som gjelder. Andre alternativer til tak som takstein og plater, kan til sammenligning kun legges på skråtak. Takpapp kan legges på alle tak fra 0 - 90 grader.

 

Fordeler med takpapp

 • Alltid tett! Uansett takvinkel
 • Pent utseende, skiferstrø i mange farger
 • 30 års forventet levetid
 • Raskt å legge
 • Effektive løsninger på vanskelige områder. Alltid en løsning med takpapp

Takpapp benyttes gjerne på følgende typer tak:

 • Flate tak er takpapp/sveisepapp en selvfølge, det er ikke noe annet alternativ!
 • Torvtak og hyttetak
 • Bodtak
 • Garasjer

Når og hvordan legges takpapp?

Kristian HansenKristian Hansen

Har du spørsmål?

Spør vår selger Kristian om takpapp

Takpapp kan stort sett legges hele året, men helst om våren eller sommeren. Det skyldes at selve pappen kleber. Når det er varmt, er denne effekten sterkere, og belegget fester seg bedre. Men hete kan også skade takpappen. Dersom ruller med takpapp utsettes for sterkt sollys og høy varme, kan det også bidra til at produktet smelter sammen og må kastes.

Vanligvis legges takpapp slik at lengdene går fra takfot til møne. Det er også mulig å legge takpapp vannrett, med første lengde nede ved takfoten – slik at regnvann automatisk renner videre ned på neste lengde. Erfaringer viser likevel at dette kan skape problemer ved en utetthet. Det skyldes at det alltid dannes en liten tunnel over kanten av den nederste lengden i overlappet. Legges lengdene vannrett kan den lille tunnelen spre vann fra en utetthet og utover et bredt stykke. En loddrett tunnel vil derimot lede vannet mot takfoten.

Takpapp er et rimelig alternativ. Men hvordan beregne kostnader?

Takpapp er – sammenlignet med andre typer taktekke – et rimelig produkt. Men det er mange faktorer som spiller inn når du skal beregne hva et komplett tak vil koste. De mest avgjørende er følgende:

 1. Valg av takpapp. Ulike typer takpapp varierer både i tykkelse, kvalitet og hva de består av. Det betyr at forskjellige typer takpapp også varierer i pris. 
 2. Størrelse. Større tak er åpenbart dyrere å legge om enn de mindre. Likevel er det verdt å påpeke at større tak gjerne har en lavere kvadratmeterpris. Dette skyldes at visse utgifter (f.eks. transport, stillas, planlegging og prosjektering) er tilnærmet like, uavhengig av størrelsen på taket.
 3. Kompleksitet. Dersom taket har mange forskjellige flater og vinkler, kan det komplisere arbeidet med å legge takpapp. Som oftest er det mer komplisert å jobbe med flate tak enn med pulttak.
 4. Tilgjengelighet. Prisen kan øke til en viss grad dersom bygningen er høy eller hvis den ligger vanskelig til. Dårlig tilgjengelighet kan komplisere arbeidet og kreve mer tid.
 5. Valg av forhandler. Tilbudene på takpapp man mottar fra ulike forhandlere, kan variere. Ofte er det dessverre slik at enkelte byggevarehus ikke har fagkompetanse nok til å sørge for at du får med deg alt du trenger for å ferdigstille taket ditt. Vi har opplevd at kunder mottar rimeligere tilbud fra useriøse forhandlere – uten at de vet hva de ulike postene i et tilbud betyr, og hva de egentlig trenger til prosjektet sitt. Det er derfor svært viktig å sammenligne tilbud på likt grunnlag. På den måten kan du være trygg på at du takker ja til en konkurransedyktig pris på legging av takpapp.

Husk undertaket

Skal man legge nytt tak, vil man nesten alltid montere nytt undertak samtidig. Undertakets oppgave er å forhindre at fukt i form av kondens og eventuelle lekkasjer trenger inn gjennom taket, og sikrer at huset forblir tørt. På bakgrunn av dette anbefaler Nortekk å alltid legge et så godt undertak som mulig, for både å oppnå bedre isolasjon og lekkasje-beskyttelse. 

Det er smart å tenke langsiktig og heller betale litt ekstra for en god underlagspapp når man forbereder et prosjekt av denne typen.

Sveisepapp – og bruk av fagfolk

Det er eksempelvis vanlig å sveise sammen membran under et torvtak. Det å få sveisingen til å bli helt tett krever erfaring, kunnskap og riktig verktøy. Vi i Nortekk Taksenter anbefaler at du bruker fagfolk ved sveising. Da får du også garanti på utført jobb.

Takpapp – og historikk

Moderne takpapp kalles gjerne takbelegg. Det skyldes at man har gått bort fra den opprinnelige takpappen som ble laget av papp fylt med tjære. Denne typen taktekke spores helt tilbake til 1700-tallet her i Norge. Senere gikk man over til takpapp fremstilt av asfalt. 

Dagens takpapp derimot, består av polymermodifisert bitumen, polyesterfiber og glassfiber. Produktet inneholder altså ikke lenger papp, men likevel er begrepet “takpapp” fortsatt utbredt og i bruk. Moderne takpapp holder høyere kvalitet enn hva som var tilfelle for noen tiår siden.