Reset password

Takpapp

Det finnes mange fordeler ved å velge takpapp som taktekke. Takpapp er et rimelig alternativ som er vanntett, raskt å legge og som kan benyttes på flate tak. I tillegg kommer takpapp i flere farger og kan males når den blir slitt. Vi kan takpapp!

Hvorfor velge takpapp fremfor andre takprodukter?

Takpapp er rimelig – og i mange tilfeller det beste alternativet. Den vanligste bruken av takpapp er på hus med flate tak og pulttak – et tak som kun heller i én retning og der taket har lav vinkel. Andre alternativer til tak – som takstein og plater – kan kun legges på skråtak. Takpapp kan legges på tak med vinkel på kun 3 grader. 

Det er også tid å spare ved å velge takpapp som taktekke. Vanligvis tar det fra 2 til 6 uker å legge andre typer tak. Normal leggetid for takpapp er ca. 2 uker.

Fordeler med takpapp

 • Rimelig
 • Vanntett
 • Lav vekt
 • Kan legges på flate tak helt ned til 3 grader fall (1,5 med sveisepapp)
 • Kan legges på undertak som er laget av trebord og kryssfiner (Krever god ventilasjon)
 • Kan males
 • Raskt å legge

Takpapp benyttes gjerne på følgende typer tak:

 • Flate tak: På flate tak vil takpapp være et naturlig valg, fordi det ikke finnes så mange alternativer.
 • Hyttetak: Takpapp er vanlig å bruke på hyttetak – men vær klar over at den lave vekten gjør at den kan være uegnet på tradisjonelle tømmerhytter. Disse har gjerne behov for et tungt tak som holder tømmerstokkene på plass.
 • Pulttak: Takpapp er et svært populært taktekke på pulttak. Dette gjelder særlig dersom pulttaket har en slak vinkel, som gjør at takpappen ikke er så synlig.
 • Små tak: På mindre bygninger, som garasjer og uteboder, er takpapp godt egnet.

Når og hvordan legges takpapp?

Kristian Hansen

Spør vår selger Kristian om takpapp

TelefonEpost

Takpapp kan stort sett legges hele året, men helst om våren eller sommeren. Det skyldes at selve pappen kleber. Når det er varmt, er denne effekten sterkere, og belegget fester seg bedre. Men hete kan også skade takpappen. Dersom ruller med takpapp utsettes for sterkt sollys og høy varme, kan det også bidra til at produktet smelter sammen og må kastes.

Vanligvis legges takpapp slik at lengdene går fra takfot til møne. Det er også mulig å legge takpapp vannrett, med første lengde nede ved takfoten – slik at regnvann automatisk renner videre ned på neste lengde. Erfaringer viser likevel at dette kan skape problemer ved en utetthet. Det skyldes at det alltid dannes en liten tunnel over kanten av den nederste lengden i overlappet. Legges lengdene vannrett kan den lille tunnelen spre vann fra en utetthet og utover et bredt stykke. En loddrett tunnel vil derimot lede vannet mot takfoten.

Takpapp er et rimelig alternativ. Men hvordan beregne kostnader?

Takpapp er – sammenlignet med andre typer taktekke – et rimelig produkt. Men det er mange faktorer som spiller inn når du skal beregne hva et komplett tak vil koste. De mest avgjørende er følgende:

 1. Valg av takpapp. Ulike typer takpapp varierer både i tykkelse, kvalitet og hva de består av. Det betyr at forskjellige typer takpapp også varierer i pris. 
 2. Størrelse. Større tak er åpenbart dyrere å legge om enn de mindre. Likevel er det verdt å påpeke at større tak gjerne har en lavere kvadratmeterpris. Dette skyldes at visse utgifter (f.eks. transport, stillas, planlegging og prosjektering) er tilnærmet like, uavhengig av størrelsen på taket.
 3. Kompleksitet. Dersom taket har mange forskjellige flater og vinkler, kan det komplisere arbeidet med å legge takpapp. Som oftest er det mer komplisert å jobbe med flate tak enn med pulttak.
 4. Tilgjengelighet. Prisen kan øke til en viss grad dersom bygningen er høy eller hvis den ligger vanskelig til. Dårlig tilgjengelighet kan komplisere arbeidet og kreve mer tid.
 5. Valg av forhandler. Tilbudene på takpapp man mottar fra ulike forhandlere, kan variere. Ofte er det dessverre slik at enkelte byggevarehus ikke har fagkompetanse nok til å sørge for at du får med deg alt du trenger for å ferdigstille taket ditt. Vi har opplevd at kunder mottar rimeligere tilbud fra useriøse forhandlere – uten at de vet hva de ulike postene i et tilbud betyr, og hva de egentlig trenger til prosjektet sitt. Det er derfor svært viktig å sammenligne tilbud på likt grunnlag. På den måten kan du være trygg på at du takker ja til en konkurransedyktig pris på legging av takpapp.

Husk undertaket

Skal man legge nytt tak, vil man nesten alltid montere nytt undertak samtidig. Undertakets oppgave er å forhindre at fukt i form av kondens og eventuelle lekkasjer trenger inn gjennom taket, og sikrer at huset forblir tørt. På bakgrunn av dette anbefaler Nortekk å alltid legge et så godt undertak som mulig, for både å oppnå bedre isolasjon og lekkasje-beskyttelse. 

Det er smart å tenke langsiktig og heller betale litt ekstra for en god underlagspapp når man forbereder et prosjekt av denne typen.

Sveisepapp – og bruk av fagfolk

Det er eksempelvis vanlig å sveise sammen membran under et torvtak. Det å få sveisingen til å bli helt tett krever erfaring, kunnskap og riktig verktøy. Vi i Nortekk Taksenter anbefaler at du bruker fagfolk ved sveising. Da får du også garanti på utført jobb.

Takpapp – og historikk

Moderne takpapp kalles gjerne takbelegg. Det skyldes at man har gått bort fra den opprinnelige takpappen som ble laget av papp fylt med tjære. Denne typen taktekke spores helt tilbake til 1700-tallet her i Norge. Senere gikk man over til takpapp fremstilt av asfalt. 

Dagens takpapp derimot, består av polymermodifisert bitumen, polyesterfiber og glassfiber. Produktet inneholder altså ikke lenger papp, men likevel er begrepet “takpapp” fortsatt utbredt og i bruk. Moderne takpapp holder høyere kvalitet enn hva som var tilfelle for noen tiår siden.