Reset password

Må du montere snøfanger på boligen? Spørsmålet dukker raskt opp hos selvbyggere når snøen kommer. Hvilke krav gjelder for montering av snøfangere? Når må det monteres, og hvor på taket?

Her på Nortekk Taksenter AS hjelper vi deg med å beregne antall snøfangere, og du får gratis råd, og veiledning om riktig montering. 

Når oppstår behovet for snøfanger?

Se for deg at du sitter øverst i bakken og skal ake ned. Er bakken bratt og glatt, så får du god fart. Er bakken bratt og godt strødd, så blir det dårlig fart. 

På samme måte; når bakken er slak og glatt, så blir det fortsatt litt fart. Er bakken derimot slak og godt strødd, så blir det ingen fart. Slik fungerer det med snøen på taket også.

Reglene som sier noe om behovet for å montere en snøfanger – eller flere – finner vi i Teknisk forskrift som er en av forskriftene under Plan- og Bygningsloven. 

Hvor er det naturlig at personer og husdyr oppholder seg på vinteren?

En snøfanger er jo noe som monteres på langsiden av taket. Men skal vi montere det der katta sniker forbi veggen på vinteren for å komme til balkongdøren, eller der nabohunden lusker etter? Svaret er NEI. 

Men om dette er en gangvei som du og resten av familien bruker på vinteren, så er svaret for å montere snøfanger definitivt JA.

I veiledningen til forskriften om snøfanger finner vi:

Tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase, må sikres i sin helhet med snøfanger. En må være særlig oppmerksom på sikring av tak som vender ut mot atkomst til bygning, inngangspartier og lignende. Hvilken takvinkel som kan utløse ras, vil være bestemt av materialet i taktekkingen.

  • Vet du hvilket materiale – eksempelvis plater, stein eller papp – boligen din har på taket?
  • Vet du takvinkelen på boligen din?

Et tak med glatt overflate er mer utsatt for takras enn om det har en ru overflate. Et tak med bratt takvinkel er mer utsatt for takras enn om det har en slak vinkel.

Takras oppstår vanligvis ved at det dannes et vannlag mellom snøen og taktekkingen. Årsaken til at det oppstår et slikt vannlag, kan være:

– utetemperatur over 0 °C

– varmetap fra bygningen

– oppvarming på grunn av solstråling

Takras kan også forekomme ved at snøen raser over et svakt eller glatt snøsjikt.

En snøfanger for ditt tak?

Det finnes snøfangere til de fleste typer tak. Nortekk Taksenter AS lagerfører de mest solgte snøfanger-konsollene. Vi skaffer de øvrige snøfanger-konsollene på kort tid. 

Våre selgere har fagkompetanse og lang erfaring på området snøfanger.

Vi fører snøfangere fra Lobas 

Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering – og ikke minst lang holdbarhet – er kjennetegn på LOBAS snøfanger-systemer. (link)

Våre snøfanger-systemer kan deles i 2- og 3-rørs snøfanger-systemer og snøfanger-systemer med gittergelender. De består av henholdsvis 2- og 3-rørsgelender eller gittergelender, samt konsoller tilpasset de forskjellige taktypene. 

Mer informasjon om de forskjellige systemenes oppbygning for snøfanger finner du lenger nede på siden.

Begge systemene for snøfangere er produsert i varmforsinket stål, som er polyesterbelagt.

Suppler gjerne snøfanger-systemet med en av våre snø- eller isstoppere. Disse hindrer snø og is fra å rase ned under gelenderet.

Snøfanger-system med 2- og 3-rørs gelender

2- og 3-rørs snøfanger-systemer består av våre tradisjonelle konsoller og gelender. Her benyttes låseskruer og vingemuttere til å feste gelenderet til konsollene. 

De fleste av disse konsollene i dette segmentet har vi videreutviklet til å passe vårt gittergelender, og er således på vei til å fases ut. Vi vil likevel beholde dem i vårt sortiment en tid fremover, på grunn av eksisterende installasjoner.

Snøfanger-system med gittergelender

Snøfanger-system med gittergelender er en videreutvikling av vårt tradisjonelle system med 2- og 3-rørs gelender. Konsollene til dette systemet har integrert klyper for festing av gittergelenderet. Dette er noe som bidrar til enklere og raskere montering av snøfanger-systemet.

Etter at konsollene er festet i bærende konstruksjon, er ingen skruer involvert i den videre monteringen. Gittergelenderet "klikkes" på plass i konsollene, skjøtes sammen og klemmes fast med klypen.


ATC