Reset password

Ekstra Isstopper til snøfanger GGI-23
Kontakt Nortekk Taksenter

Ekstra Isstopper til snøfanger GGI-23

Isstopper GG I-23 hektes på gittergelender for å hindre is og snø å rase under gelenderet. GG I-23 kan reguleres med hensyn på profil-/bølgebunn ved å bøye endestykket på isstopperen.

  • 106577
  • 0,08 kg
  • 50
  • 1000