Reset password

Desalin Am

DeSalin AM er en kraftig konsentrert vanntynnbar sopp og algedreper til alle vaskbare overflater.

DeSalin AM forebygger grønske og svertesopp. Meget gode inntrengning bidrar til effektiv virkningsgrad og desinfeksjon.